Σεμινάριο Έργων ΠΕΝΕΔ 2003

Το σεμινάριο ξεκίνησε στις 18/6/2007 και είχε διάρκεια 3 εβδομάδες. Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το υποστηρικτικό υλικό του σεμιναρίου.

Πρόγραμμα πρώτης εβδομάδας
Εισαγωγικές έννοιες Ε&Τ - Θεσμικό Πλαίσιο (Είδη Έρευνας, Φορείς Χρηματοδότησης, Είδη Χρηματοδότησης, Είδη Προγραμμάτων) Γ. Ντέτσικας
Οδηγός Βιογραφικού Σημειώματος Ε. Γερωνυμάκη
Οδηγός Συνέντευξης Ε. Γερωνυμάκη
Συνοδευτικό υλικό συνέντευξης Ε. Γερωνυμάκη
Υποβολή Προτάσεων – Αξιολόγηση (Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων, Υποβολή Πρότασης/Τεχνικού Δελτίου, Επιλεξιμότητα Δαπανών/Κατάρτιση Προϋπολογισμού, Αξιολόγηση) Β. Τσιάρα
Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα Χ. Σαβρανίδης
Πρόγραμμα Δεύτερης Εβδομάδας
Προγράμματα Κινητικότητας Μ. Κορδονόρη
Πηγές Οικονομικής Ενίσχυσης για Μεταπτυχιακές Σπουδές Μ. Κορδονόρη
Σύνδεση Έρευνας και Παραγωγής Σ. Παπαβλασόπουλος
Σύνδεση Έρευνας και Παραγωγής 2 Σ. Παπαβλασόπουλος
Σύνδεση Έρευνας με Παραγωγή & Μεταφορά Τεχνολογίας Σ. Πανταζής
Αποτίμηση Έρευνας: Μέθοδοι & Τεχνικές Συλλογής & Επεξεργασίας Ερευνητικού Υλικού Α. Εμβαλωτής
Αειφόρος Βιώσιμη Ανάπτυξη. Από τον Τεχνολογικό Πολιτισμό στην Αειφόρο Ανάπτυξη, βιώσιμη Περιβαλλοντική Διαχείριση και Οικονομία, Α' Μέρος Ν. Γιαννούλης
Αειφόρος Βιώσιμη Ανάπτυξη. Από τον Τεχνολογικό Πολιτισμό στην Αειφόρο Ανάπτυξη, βιώσιμη Περιβαλλοντική Διαχείριση και Οικονομία, Β' Μέρος Ν. Γιαννούλης
7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο - "Άνθρωποι" Π. Κρανά
Επιχειρηματικότητα Ε. Τριάρχη
Quiz Ε. Τριάρχη
Πρόγραμμα τρίτης εβδομάδας
Καινοτομία Κ. Φιλίππου
Η Έρευνα στην Ελλάδα – Συνεργασία ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερ. Φορέων με Παραγωγικές Μονάδες Β. Δάγλας
Επιστήμη – Τεχνολογία- Κοινωνία Β. Δάγλας
Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα Β. Δάγλας

Τα έργα ΠΕΝΕΔ 2003 συγχρηματοδοτούνται 75% της Δημόσιας Δαπάνης από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 25% της Δημόσιας Δαπάνης από το Ελληνικό Δημόσιο – Υπουργείο Ανάπτυξης – Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας και από τον Ιδιωτικό Τομέα στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3 του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα – Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

 

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα

 

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Επιτροπή Ερευνών