ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τη δομή και το προσωπικό της γραμματείας της Επιτροπής Ερευνών. Πιο συγκεκριμένα μπορείτε να δείτε:

Τον Ονομαστικό τηλεφωνικό κατάλογο του προσωπικού

Τις Εγκαταστάσεις της Επιτροπής Ερευνών

1ος Όροφος

Ισόγειο

Χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε το οργανόγραμμα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Οργανόγραμμα Επιτροπής Ερευνών

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το χάρτη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, την ακριβή θέση της Επιτροπής Ερευνών και οδηγίες για το πως να μας βρείτε.

Χάρτης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

 

 

 

 

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Επιτροπή Ερευνών