Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια της προσαρμογής των εντύπων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008, έγινε η τροποποίηση όλων των εντύπων.

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος των τροποποιημένων εντύπων είναι η Τετάρτη, 23/2/2011.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα έντυπα και ανά κατηγορία

 

 

 

 


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Επιτροπή Ερευνών