ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

Στη ενότητα αυτή μπορείτε να ενημερωθείτε για την ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
Η επόμενη συνεδρία της
Επιτροπής Ερευνών έχει οριστεί για Τρίτη 28 Μαΐου
(μία εβδομάδα πριν)

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ερευνών μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα. Χριστίνα Σκολαρίκη, 26510 07940, chskolar sto cc.uoi.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Επιτροπή Ερευνών