ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Στην ενότητα αυτή δημοσιεύονται ηλεκτρονικές διευθύνσεις που θα σας βοηθήσουν να βρείτε τρέχουσες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στα περισσότερα Ερευνητικά και άλλα Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα. Επίσης παρέχονται ενδεικτικά Βάσεις Δεδομένων για υποβολή προτάσεων (εύρεση συνεργατών κλπ) στα νέα ερευνητικά έργα.

 

Νέα Έρευνας και Τεχνολογίας

Υποδομές Έρευνας και Τεχνολογίας

Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων

Γραφείο Διαμεσολάβησης

 

 

 

 

 

 

 

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Επιτροπή Ερευνών