ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

H Επιτροπή Ερευνών είναι το όργανο διοίκησης και διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας. Ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας έχει συσταθεί και λειτουργεί στα Α.Ε.Ι. με σκοπό την διοίκηση και διαχείριση των έργων που εκτελούνται σ' αυτά, σύμφωνα με ειδικότερα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 679/22.8.1996.

Στη συγκεκριμένη ενότητα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για :

 

Επίσης μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν:

 

Κατεβάστε το προφίλ της Επιτροπής Ερευνών ( Ελληνικά - Αγγλικά )

Κατεβάστε τον Κώδικα Δεοντολογίας Ερευνών ( μορφή .pdf )

Κατεβάστε τον Οδηγό Χρηματοδότησης ( μορφή .pdf )

 

 

 

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Επιτροπή Ερευνών