ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Νόμιμα παραστατικά για τη δικαιολόγηση δαπανών είναι τα Δελτία Αποστολής – Τιμολόγια με τα εξής στοιχεία:

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

(Ονοματεπώνυμο Επιστημονικά Υπευθύνου & Κωδικός Έργου)

ΑΦΜ 090163356 - Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων (Α' - Β')

Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, 45110

Τηλέφωνο: 26510 07134, Φαξ: 26510 07040

 

Για ενδοκοινοτικές αποκτήσεις (αγορές από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) τα στοιχεία που απαιτούνται ειναι τα εξής:

University of Ioannina - Research Committee

Tax Records Number: EL 090163356

Panepistimioupoli, Ioannina, 45110, Greece

Tel. +302651007134, Fax. +302651007040

 

 

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα

 

 

 

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Επιτροπή Ερευνών