ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σας ενημερώνουμε ότι από το 2007 η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2000.

 


Ε π ε ί γ ο υ σ α  Α ν α κ ο ί ν ω σ η

Έγκαιρη κατάθεση παραστατικών και δικαιολογητικών δαπανών οικ. έτους 2011

Εν όψει λήξης του οικονομικού έτους 2011 και προκειμένου να καταχωρηθούν εμπρόθεσμα στα λογιστικά μας βιβλία όλα τα παραστατικά δαπανών των έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, παρακαλούμε για την έγκαιρη κατάθεση όλων των παραστατικών και λοιπών δικαιολογητικών δαπανών που αφορούν το έτος 2011 έως 14 Δεκεμβρίου 2011.

Κατεβάστε περισσότερες πληροφορίες σε μορφή ( .doc )


 

Α ν α κ ο ί ν ω σ η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχοντας υπόψη το άρθρο 8, παρ. 4 του Οδηγού Χρηματοδότησης Ερευνών καθώς και απόφασή της στη Συνεδρίαση 309/21-6-2011 προκηρύσσει 14 υποτροφίες (μία για κάθε Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) για υποψήφιους διδάκτορες.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ( .doc )

Αίτηση για χορήγηση υποτροφίας ( .xls )

Υπεύθυνη Δήλωση ( .doc )

Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών 38/15-12-2011, σχετικά με τη χορήγηση υποτροφιών στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 13964/3-11-2011 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Επιτροπής Ερευνών ( .pdf )


Α ν α κ ο ί ν ω σ η

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 16705/15-12-2011:

ΕΡΓΟ: EPIRUS ON ANDROIDS: ΕΜΠΙΣΤΗ, ΜΕ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ: 80750

Ε.Υ.: ΠΙΤΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Περισσότερες πληροφορίες ( . pdf )

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 17045/21-12-2011:

ΕΡΓΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΣΙΩΝ, ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ: 80753

Ε.Υ.: ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ

Περισσότερες πληροφορίες ( . pdf )


Σεμινάριο με θέμα: "Επιστήμη και Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας" στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Διοργάνωση σεμιναρίου με θέμα: "Επιστήμη & Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας" τον Απρίλιο 2011 στα Ιωάννινα στο πλαίσιο του Διεθνούς Έτους Χημείας 2011.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011 στην Αγγλική γλώσσα και θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω Διαδικτύου.

Σχετικό Αρχείο: http://www.uoi.gr/announcements/system/attachments/3547.doc

 


Α ν α κ ο ί ν ω σ η

Διαγωνισμός «Οδύσσειες Καινοτομίας 2012»

Σας ενημερώνουμε ότι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου προκηρύσσουν το Διαγωνισμό «Οδύσσειες Καινοτομίας 2012», στοχεύοντας στη βράβευση και υποστήριξη του καλύτερου επιχειρηματικού σχεδίου που βασίζεται σε ερευνητική καινοτομία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Διαγωνισμό επισκεφθείτε το δικτυακό του τόπο στο http://ok2012.uoi.gr/ ή στείλτε μήνυμα στο ok2012@uoi.gr.

 

Παλαιότερες Ανακοινώσεις...

 

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Επιτροπή Ερευνών