ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Η διαχείριση των έργων διέπεται από σύνολο κανόνων, διαδικασιών, υποχρεώσεων και ρόλων, από το στάδιο της υποβολής των προτάσεων, έως τον τελικό επιστημονικό και οικονομικό απολογισμό τους.

Δείτε ακόμα :

 

Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Έργων της Επιτροπής Ερευνών (Web ResCom)

  • Κατεβάστε περισσότερες πληροφορίες σε μορφή ( .doc )
  • Κατεβάστε το έντυπο Αιτ.01 σε μορφή ( .xls )
  • Κατεβάστε το έντυπο Αιτ.01α σε μορφή ( .doc )

 


ΧΡΗΣΙΜΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΘΕΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
6/9/2008

ESPON 2013: 2ος Κύκλος Προκηρύξεων.

2/7/2008

Πληρωμή απασχολούμενων Πανεπιστημιακών στα έργα της Επιτροπής Ερευνών μέσω πίστωσης τραπεζικών λογαριασμών.

24/6/2008
Μοναδικός Κωδικός Ταυτοποίησης Φορέα (PIC) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για συμμετοχή στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο.
7/5/2008
Έγκαιρη κατάθεση τιμολογίων προς πληρωμή στο πλαίσιο προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας.
07/4/2008
Μελέτη Καταγραφής και Καταχώρησης των Παραδοτέων των έργων των ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
07/2/2008
Αποτελέσματα Προκήρυξης Χρηματοδότησης Ερευνητικών Έργων Επιτροπής Ερευνών (Προτάσεις που Εγκρίθηκαν)
15/5/2007
Καθορισμός των rates μελών ΔΕΠ και μόνιμου προσωπικού στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο
24/4/2007
Διαδικασία υποβολής προτάσεων στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο

 


Ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να ενημερωθείτε και να κατεβάσετε τα έντυπα της Επιτροπής Ερευνών (Διοικητικά, Οικονομικά, έντυπα Αιτήσεων) που απαιτούνται κατά τις καθημερινές σας συναλλαγές με την Επιτροπή Ερευνών ( Τα έντυπα της Ε.Ε. )

Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε και τα παρακάτω έντυπα :

ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
Κτ0.01 Customer Satisfaction Questionnaire
Κτ0.02 Έρευνα Ικανοποίησης Πελάτη
Κτ0.03 Καταγραφή Παραπόνων Πελάτη
Κτ0.05 Καταγραφή Πρότασης Βελτίωσης
Κτ1.02 Καταγραφή Ερωτημάτων-Παραπόνων Συνεργατών
Κτ8.38 Έρευνα Ικανοποίησης Συνεργατών

 

 

 

 


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Επιτροπή Ερευνών