ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εδώ μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή πίνακα Χιλιομετρικών αποστάσεων (εφαρμογή .xls) .

 

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα

 


 

 

 

 

 

 

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Επιτροπή Ερευνών