ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

Στην ιστοσελίδα αυτή θα βρείτε συνδέσμους για χρήσιμες ενδεικτικές υποδομές Έρευνας και Εκπαίδευσης που διαθέτει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Ενδεικτικές Υποδομές Έρευνας και Εκπαίδευσης

 Εργαστήρια Τμημάτων

Εκπαιδευτικές Υποδομές Επαγγελματικής και Δια Βίου Κατάρτισης  

Άλλες Σημαντικές Υποδομές

Υπηρεσίες υποστήριξης για προγράμματα

Οδηγός Ερευνητικής Δραστηριότητας Μελών ΔΕΠ

 

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα

 

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Επιτροπή Ερευνών