Προϊστάμενος Επιτροπής Ερευνών: Γεώργιος Ντέτσικας - Τηλ. 97931

 

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα

 

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Επιτροπή Ερευνών
Υπεύθυνη Γραφείου: Τατιάνα Παπαδοπούλου - Τηλ. 97967 Προϊστάμενος Τμήματος: Άλκης Σερβετάς - Τηλ. 97950 Προϊστάμενος Τμήματος: Άλκης Σερβετάς - Τηλ. 97950 Προϊστάμενος Τμήματος: Χριστίνα Σκολαρίκη - Τηλ. 97940 Προϊστάμενος Τμήματος: Λεωνίδας Νίκας - Τηλ. 97947 Προϊστάμενος Επιτροπής Ερευνών: Γεώργιος Ντέτσικας - Τηλ. 97931