ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε τις παλαιότερες προκηρύξεις διαγωνισμών.

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
11/3/2008
Μπερής Αλέξανδρος
2/4/2008, ώρα 09:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«Υποέργο με τίτλο Ανακαίνιση
του πειραματικού εργαστηρίου
μικροχειρουργικής της Ορθοπεδικής
κλινικής του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων καθώς και η προμήθεια
εξοπλισμού νέας τεχνολογίας για
την πλήρη και ολοκληρωμένη
παροχή των υπηρεσιών του,
του έργου «05ΑΚΜΩΝ88», -
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΝ)»
12066
( .doc )

Πρόχειρος διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 1723/22-02-2008), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Λογισμικού, Προϋπολογισμού 4.658,50€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
2/4/2008
Ελένη Κερκεντζέ
17/4/2008, ώρα 09:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών &
Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων»
, Υπ1: Το Γραφείο
Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων»
11191
( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 2911/14-03-2008), με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια: «τεσσάρων (4) προσωπικών υπολογιστών & ενός εξυπηρετητή (server)», Προϋπολογισμού 8.740,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
7/4/2008
Δημόπουλος Παναγιώτης
18/4/2008, ώρα 10:00 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών: Αειφορική Διαχείριση
Προστατευόμενων Περιοχών» του
Έργου ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ με τίτλο
«Περιβάλλον-Νέα Προγράμματα
Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»
11400
( .doc )
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 2686/11-03-2008), με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», Προϋπολογισμού 5.063,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
17/3/2008
Ελένη Μαραγκουδάκη
7/4/2008, ώρα 09:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«Υποέργο 6 με τίτλο: Ενημερωτικές /
Επιμορφωτικές Ημερίδες Στελεχών του
ΥΠΕΠΘ - ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ»
12135
( .doc )
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 3017/17-03-2008), με δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης και με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη διοργάνωση ενημερωτικών / επιμορφωτικών ημερίδων για στελέχη του ΥΠΕΠΘ (σε Ιωάννινα, Πάτρα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη), Προϋπολογισμού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
20/03/2008
Ελένη Μαραγκουδάκη
7/4/2008, ώρα 10:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«Υποέργο 6 με τίτλο: Ενημερωτικές /
Επιμορφωτικές Ημερίδες Στελεχών του
ΥΠΕΠΘ - ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ»
12135
( .doc )
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 3214/20-03-2008), με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την παραγωγή και εκτύπωση αφισών και φυλλαδίων, Προϋπολογισμού 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
11/3/2008
Λύρας Ανδρέας
9/4/2008, ώρα 10:00 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«Υποέργο 7 με τίτλο: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ - ΕΠΕΑΕΚ ΙΙΙ»
11543
( .doc )
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 2689/11-03-2008), με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια: «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ», Προϋπολογισμού 502,98€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
28/3/2008
Ελένη Κερκεντζέ
11/4/2008, ώρα 10:00 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πνεύματος
από το Γραφείο Διασύνδεσης του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
του Έργου ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ»
11585
( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 2912/14-03-2008), με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια: «δυο (2) προσωπικών υπολογιστών & ενός φορητού υπολογιστή (laptop)», Προϋπολογισμού 2.477,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
07/04/2008
Δημόπουλος Παναγιώτης
21/4/2008, ώρα 09:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«Βιώσιμη Διαχείριση των
Παραποτάμιων Δασών
(Gestion Durable des
Ripisylves/Ripidurable),

το οποίο εντάσσεται στο
INTERREG IIIC SUD
(Αρ. Συμβ. 3S0125I)»
31852
( .doc )
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 2628/7-03-2008), με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την Έκδοση δυο (2) βιβλίων στην Ελληνική γλώσσα, Προϋπολογισμού 23.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
08/4/2008
Μπαλντούμας Γεώργιος
22/4/2008, ώρα 09:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΝΕΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»
»
91309
( .doc )
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 4103/3-04-2008), με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια: «Ηλεκτρονικών υλικών», Προϋπολογισμού 11.000,37€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
17/4/2008
Φωτιάδης Δημήτριος
8/5/2008, ώρα 09:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«Φορητό Σύστημα Τηλεϊατρικής
για την έγκαιρη διάγνωση της
ανώμαλης ενδομήτριας αιμορραγίας
και υπογονιμότητας στην
Ελληνο-Αλβανική μεθόριο»,

του Έργου INTERREG III - Πρόγραμμα
γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ- ΑΛΒΑΝΙΑ
»
32225
( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 69590/5-12-2007), με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εξοπλισμού, Προϋπολογισμού 39.746,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
18/4/2008
Ελένη Μαραγκουδάκη
9/5/2008, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«Παραγωγή βοηθητικού εκπαιδευτικού
υλικού για την εισαγωγή θεμάτων
σχετικά με τα φύλα στην εκπαιδευτική
διαδικασία»
το οποίο εντάσσεται
στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ»
11574
( .doc )
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 4221/04-04-2008), με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια εντύπων και γραφικής ύλης, Προϋπολογισμού 5.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α..
     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
23/04/2008
Παγγέ Πολυξένη
14/5/2008, ώρα 09:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«Η ΚΟΙΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΙΚΩΝ
ΣΠΙΤΙΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΛΒΑΝΙΑΣ»,
του προγράμματος
INTERREG III -Πρόγραμμα
γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ- ΑΛΒΑΝΙΑ
»
32235
( .doc )
Πρόχειρος διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 87/11-01-2008), με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη «Δημιουργία ψηφιακού εποπτικού υλικού», Προϋπολογισμού 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
02/05/2008
Ζώτου Αλεξία
16/5/2008, ώρα 12:00 μ.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού
Περιβάλλοντος και Νέων
Τεχνολογιών»
του έργου
«Διεύρυνση Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης 2004-2006»
12094
( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 5294/22-04-2008), με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την Εκδρομή του Τμήματος Δ.Π.Π.Ν.Τ στην Αθήνα, Προϋπολογισμού 3.850,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
05/05/2008
Ιωαννίδης Κων/νος
16/5/2008, ώρα 09:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«ECODO-NET: Ανάπτυξη ενός πρότυπου
διαδικτυακού εικονικού παρατηρητηρίου
(ECODO) των οικοσυστημάτων του
Αχέροντα, Καλαμά και του Τόρε
Γκουασέτο και της εφαρμογής του
ως κινητή έκθεση και μόνιμο
περιβαλλοντικό κιόσκι για την
αύξηση της ευαισθητοποίησης του
κοινού και της αειφόρου ανάπτυξης
των παράκτιων οικοσυστημάτων»
32128
( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 66415/19-10-2007), με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την “Υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου έργου παραγωγής ενημερωτικών και διαφημιστικών ειδών για την προβολή του έργου ECODONET”, Προϋπολογισμού 26.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
06/05/2008
Μπερής Αλέξανδρος
16/5/2008, ώρα 10:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«Ανακαίνιση του πειραματικού
εργαστηρίου μικροχειρουργικής
της Ορθοπεδικής κλινικής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς
και η προμήθεια εξοπλισμού νέας
τεχνολογίας για την πλήρη και
ολοκληρωμένη παροχή των
υπηρεσιών του»
12066
( .doc )

Πρόχειρος διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 1723/22-02-2008), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Λογισμικού, Προϋπολογισμού 4.658,50€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
05/05/2008
Ελένη Μαραγκουδάκη
19/5/2008, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«Παραγωγή βοηθητικού
εκπαιδευτικού υλικού για την
εισαγωγή θεμάτων σχετικά
με τα φύλα στην εκπαιδευτική
διαδικασία»
11574
( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 2910/14-03-2008), με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την ταξινόμηση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, Προϋπολογισμού 5.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
06/05/2008
Χαμαλάκη Αθηνά
20/5/2008, ώρα 09:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«HYDRO-NET: Δημιουργία ενός
παραμεθόριου δικτύου για την
ανταλλαγή πληροφοριών και
αποφάσεων, για τη διαχείριση
υδρολογικών και υδρογεωλογικών
κινδύνων»
32172
( .doc )

Πρόχειρος διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 3509/26-3-2008), με σφραγισμένες προσφορές και με δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Χημικών Αναλωσίμων, Προϋπολογισμού 10.161,05€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
07/05/2008
Ελένη Κερκεντζέ
21/5/2008, ώρα 10:00 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«Ενέργειες Ενημέρωσης –
Ευαισθητοποίησης»
, του Έργου
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ με τίτλο: «Υποστήριξη
Επιχειρηματικών Ιδεών από το
Γραφείο Διασύνδεσης του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»
11586
( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 2914/14-03-2008), με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει Σχεδιασμό, επιμέλεια και εκτύπωση εντύπων επιχειρηματικότητας, Προϋπολογισμού 7.677,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
08/05/2008
Ρίζος Ιωάννης
22/5/2008, ώρα 10:00 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου
Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης  των
Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών
Δικτύων των χρηματοδοτούμενων
ΟΤΑ Α’ της Περιφέρεις Ηπείρου»
11789
( .doc )

Πρόχειρος διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 734/01-02-2008), με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά και με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την «Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου εκμετάλλευσης και αξιοποίησης των υποδομών σε επίπεδο Περιφέρειας, όσον αφορά στην υιοθέτηση, χρήση και παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών και τη διαμόρφωση πρότασης Επιχειρηματικού Σχήματος για τη διοίκηση, ανάπτυξη, συντήρηση, λειτουργία, διαχείριση και αξιοποίηση των υποδομών που δημιουργούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου», Προϋπολογισμού 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
09/05/2008
Ελένη Κερκεντζέ
23/5/2008, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών
& Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων»
, Υπ1: «Το Γραφείο
Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων»
11191
( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 4220/4-4-2008), με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια: «γραφικής ύλης», Προϋπολογισμού 3.090,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
13/05/2008
Μυλωνίδης Νικόλαος
27/5/2008, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών
Δράσεων, Καινοτομικών
Εφαρμογών και Μαθημάτων
Επιλογής Φοιτητών του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
»
11995
( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 4766/15-04-2008), με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη: «Συνδρομή περιοδικών και πρόσβαση σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων», Προϋπολογισμού 3.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
14/05/2008
Ελένη Κερκεντζέ
28/5/2008, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών
& Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων»
, Υπ1: «Το Γραφείο
Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων»
11191
( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 2911/14-03-2008), με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια: «τεσσάρων (4) προσωπικών υπολογιστών & ενός εξυπηρετητή (server)», Προϋπολογισμού 8.740,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
14/05/2008
Ελένη Κερκεντζέ
28/5/2008, ώρα 11:00 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πνεύματος
από το Γραφείο Διασύνδεσης του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»
, του
Έργου ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ με τίτλο:
«Υποστήριξη Επιχειρηματικών
Ιδεών από το Γραφείο Διασύνδεσης
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»
11585
( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 2912/14-03-2008), με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια: «δυο (2) προσωπικών υπολογιστών & ενός φορητού υπολογιστή (laptop)», Προϋπολογισμού 2.477,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
15/05/2008
Μπάκας Θωμάς
29/5/2008, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«Τμήμα Φυσικής», του Έργου
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ με τίτλο: «Αναμόρφωση
Προπτυχιακών Προγραμμάτων
Σπουδών του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων»
11540
( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 4767/15-04-2008), με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια: «Αναλωσίμων για την αναβάθμιση και συντήρηση τριάντα (30) υπολογιστών του Τμήματος Φυσικής», Προϋπολογισμού 3.879,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
16/05/2008
Μελισσόβας Σπύρος
30/5/2008, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού»,
του έργου ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ με τίτλο «Ενίσχυση
Σπουδών Πληροφορικής στο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
»
11421
( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 4782/15-04-2008), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια: «Ηλεκτρονικού εξοπλισμού», Προϋπολογισμού 34.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
16/05/2008
Καρακασίδης Μιχαήλ
2/6/2008, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«Αναμόρφωση Προπτυχιακών
Προγραμμάτων Σπουδών
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»
,
Υπ2: «Τμήμα Επιστήμης και
Τεχνολογίας Υλικών»
11538
( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 4775/15-04-2008), με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια γραφικής ύλης & αναλωσίμων, Προϋπολογισμού 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
23/05/2008
Χελά Δήμητρα
6/6/2008, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
» Υποέργο 5
«Πιστοποίηση Αγροτικών
Προϊόντων Ποιότητας»,

11506
( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 6270/15-05-2008), με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη «Διοργάνωση διημερίδας», Προϋπολογισμού 5.481,79€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
23/05/2008
Μπαλντούμας Γεώργιος
9/6/2008, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΝΕΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
» Υποέργο 1: «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

11717
( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 4784/15-04-2008), με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια: «Ηλεκτρονικών υλικών», Προϋπολογισμού 4.168,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
23/05/2008
Αλεξίου Αγγελίνα
9/6/2008, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
» υποέργο 2 , 3 και 5
11503, 11504, 11506
( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 5203/21-04-2008), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ», Προϋπολογισμού 41.781,08€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
26/05/2008
Μελισσόβας Σπύρος
10/6/2008, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής
στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
»
11421
( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 5237/22-04-2008), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια: «Ηλεκτρονικού Υλικού», Προϋπολογισμού 7.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
26/05/2008
Ρίζος Ιωάννης
10/6/2008, ώρα 11:00 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου
Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης  των
Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών
Δικτύων των χρηματοδοτούμενων
ΟΤΑ Α’ της Περιφέρεις Ηπείρου»
το οποίο έχει ενταχθεί στο Μέτρο 4.2
«Ανάπτυξη υποδομών δικτύων
τοπικής πρόσβασης» δράση
«Ανάπτυξη Συμπληρωματικών
Ευρυζωνικών Υποδομών
(Κατασκευή Μητροπολιτικών
Ευρυζωνικών Δικτύων
Οπτικών Ινών – METROPOLITAN
AREA NETWORK (MAN)) σε λιγότερο
ανεπτυγμένες περιοχές της Ελληνικής
Επικράτειας»

11789
( .doc )

Πρόχειρος διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 734/01-02-2008), με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά και με σφραγισμένες προσφορές,, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την «Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου εκμετάλλευσης και αξιοποίησης των υποδομών σε επίπεδο Περιφέρειας, όσον αφορά στην υιοθέτηση, χρήση και παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών και τη διαμόρφωση πρότασης Επιχειρηματικού Σχήματος για τη διοίκηση, ανάπτυξη, συντήρηση, λειτουργία, διαχείριση και αξιοποίηση των υποδομών που δημιουργούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου», Προϋπολογισμού 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
30/05/2008
Ελένη Κερκεντζέ
12/6/2008, ώρα 10:00 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Ενέργειες Ενημέρωσης –
Ευαισθητοποίησης»
, του
Έργου ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ με τίτλο:
«Υποστήριξη Επιχειρηματικών
Ιδεών από το Γραφείο
Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων»

11586
( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 2914/14-03-2008), με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει Σχεδιασμό, επιμέλεια και εκτύπωση εντύπων επιχειρηματικότητας, Προϋπολογισμού 7.677,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
30/05/2008
Δημόπουλος Παναγιώτης
13/6/2008, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Ανάπτυξη ολοκληρωμένου
πληροφοριακού συστήματος
για την παρακολούθηση και τη
διαχείριση προστατευόμενων
περιοχών NATURA 2000 σε
Ελλάδα και Ιταλία-πιλοτική
εφαρμογή σε κοινά
οικοσυστήματα Ελλάδας-Ιταλίας
»

32127
( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 1802/22-02-2008), με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση πλήρους διοργάνωσης τριών (3)  συναντήσεων και μιας (1) ημερίδας, προϋπολογισμού 14.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
06/06/2008
Ζαχαρίας Ιερόθεος
20/6/2008, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«BIOUMICA: Δημιουργία και
ενεργοποίηση μιας γραμμής
αξιοποίησης του οργανικού
υλικού μέσω της ανακύκλωσης
»

32173
( .doc )

Πρόχειρος διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 3507/26-3-2008), με σφραγισμένες προσφορές και με δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Φασματοφωτόμετρου, συστήματος μέτρησης BOD, γεωφυσικών οργάνων και θαλάμου διοξειδίου του άνθρακα, Προϋπολογισμού 31.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
09/06/2008
Μυλωνίδης Νικόλαος
24/6/2008, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών
Δράσεων, Καινοτομικών
Εφαρμογών και Μαθημάτων
Επιλογής Φοιτητών του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

το οποίο εντάσσεται στο
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
»

11995
( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 4766/15-04-2008), με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη: «Συνδρομή περιοδικών και πρόσβαση σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων», Προϋπολογισμού 3.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
11/06/2008
Αναστασοπούλου Παρασκευή
25/6/2008, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Αναμόρφωση Προπτυχιακών
Προγραμμάτων Σπουδών
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»

το οποίο εντάσσεται στο
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ»

11537
( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 6308/16-05-2008), με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια «Εντύπων, γραφικής ύλης & αναλωσίμων Η/Υ», Προϋπολογισμού 4.372,23€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
12/06/2008
Γιαννέλος Αργύρης
26/6/2008, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Αναμόρφωση – Νέα Προγράμματα
Μεταπτυχιακών Σπουδών»
,
Υπ3: «Λογοθεραπεία: Αντιμετώπιση
Προβλημάτων Προφορικού
και Γραπτού Λόγου»
το οποίο εντάσσεται στο
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ»

11719
( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 6762/26-05-2008), με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια «Εντύπων, γραφικής ύλης», Προϋπολογισμού 4.611,20€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
12/06/2008
Γιαννέλος Αργύρης
26/6/2008, ώρα 10:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Αναμόρφωση – Νέα Προγράμματα
Μεταπτυχιακών Σπουδών»
,
Υπ3: «Λογοθεραπεία: Αντιμετώπιση
Προβλημάτων Προφορικού
και Γραπτού Λόγου»
το οποίο εντάσσεται στο
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ»

11719
( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 6768/26-05-2008), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια «Εξοπλισμού», Προϋπολογισμού 9.050,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
13/06/2008
Μπαλντούμας Γεώργιος
27/6/2008, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»,
του έργου ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ με τίτλο
«ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΝΕΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
»

11717
( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 6772/26-05-2008), με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια: «Εντύπων & Γραφικής ύλης», Προϋπολογισμού 3.433,50€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
17/06/2008
Βαγενάς Δημήτριος
30/6/2008, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Έργο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ με τίτλο
«ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2007
»

30183
( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 7664/4-6-2008), με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια: «Αναλωσίμων & Γραφικής ύλης», Προϋπολογισμού 2.394,40€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
20/06/2008
Χρόνη Μαρία
4/7/2008, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Τμήμα Φυσικής», του Έργου
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ με τίτλο: «Αναμόρφωση
Προπτυχιακών Προγραμμάτων
Σπουδών του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων»

11540
( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 6775/26-5-2008), με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια: «Εντύπων, Γραφικής ύλης & Αναλωσίμων Η/Υ», Προϋπολογισμού 2.409,57€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
25/06/2008
Μπαλντούμας Γεώργιος
9/7/2008, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»
του έργου ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ με τίτλο
«ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΝΕΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
»

11717
( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 6770/26-05-2008), με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια: «Ηλεκτρονικών υλικών και εξαρτημάτων», Προϋπολογισμού 9.300,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
25/06/2008
Μπαλντούμας Γεώργιος
9/7/2008, ώρα 10:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»,
του έργου ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ με τίτλο
«ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΝΕΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
»

11717
( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 6769/26-05-2008), με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια: «Βιβλίων», Προϋπολογισμού 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
25/06/2008
Μελισσόβας Σπύρος
10/7/2008, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής
στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
»
του έργου ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ

11421
( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 7950/9-06-2008), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια: «Αναλωσίμων», Προϋπολογισμού 2.954,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
25/06/2008
Καραβά Κωνσταντίνα
10/7/2008, ώρα 10:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής
στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
»
του έργου ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ

11421
( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 6773/26-05-2008), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια: «Γραφικής ύλης και αναλωσίμων», Προϋπολογισμού 14.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1/7/2008
Κοντομηνάς Μιχαήλ
15/7/2008, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή»
(Κωδ. Ε.Ε. 11503)
του Έργου με
τίτλο: «ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

11503
( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 8415/11-06-2008), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη «Διοργάνωση ημερίδας και εκτύπωση πρακτικών», Προϋπολογισμού 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
2/7/2008
Γιαννέλος Αργύρης
16/7/2008, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Αναμόρφωση – Νέα Προγράμματα
Μεταπτυχιακών Σπουδών»
, και
Κωδ. Ε.Ε. 11719, Υπ3:
«Λογοθεραπεία: Αντιμετώπιση
Προβλημάτων Προφορικού
και Γραπτού Λόγου»

11719
( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 6762/26-05-2008), με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια «Εντύπων, γραφικής ύλης», Προϋπολογισμού 4.611,20€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
4/7/2008
Καρακασίδης Μιχαήλ
17/7/2008, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Αναμόρφωση Προπτυχιακών
Προγραμμάτων Σπουδών
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»
,
Υπ2: «Τμήμα Επιστήμης και
Τεχνολογίας Υλικών»

11538
( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 9468/1-7-2008), με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια γραφικής ύλης & αναλωσίμων, Προϋπολογισμού 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
4/7/2008
Καρκαμπούνας Σπυρίδωνας
18/7/2008, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Αξιολόγηση της παραγωγής των
αυτοχθόνων φυλών ζώων,
καινοτομία του βιο-ιατρικού
προϊόντος και διατήρηση της
βιοποικιλότητας στις διασυνοριακές
περιοχές Ελλάδας-Ιταλίας»

32209
( .doc )

Πρόχειρος διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 7243/30-5-2008), με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Χημικών Αναλωσίμων, Προϋπολογισμού 16.115,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ανακαλείται η υπ’ αριθμ. 7243/30-5-2008 και αντ’ αυτής δημοσιεύεται νέα προκήρυξη με ημερομηνία δημοσίευσης 16/7/2008, με τον ίδιο αριθμό πρωτ. (7243/30-5-2008) και καταληκτική ημερομηνία προσφορών Τρίτη, 29/7/2008, ώρα 09:30 π.μ.

 

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
7/7/2008
Ζαχαρίας Ιερόθεος
21/7/2008, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«HYDRO-NET: Δημιουργία ενός
παραμεθόριου δικτύου για την
ανταλλαγή πληροφοριών και
αποφάσεων, για τη διαχείριση
υδρολογικών και υδρογεωλογικών
κινδύνων»

32172
( .doc )

Πρόχειρος διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 7610/4-6-2008), με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη διοργάνωση 4ήμερης συνάντησης 50 ατόμων στην Κέρκυρα, Προϋπολογισμού 28.303,50€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
8/7/2008
Νατάσσα Νάνου
22/7/2008, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Καρδιαγγειακή Εκπαίδευση 2008»

80074
( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 9803/4-7-2008), με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την «Ενοικίαση Συνεδριακού Κέντρου & Αιθουσών για διεξαγωγή Συνεδρίου», Προϋπολογισμού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
9/7/2008
Γιαννέλος Αργύρης
23/7/2008, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Αναμόρφωση – Νέα Προγράμματα
Μεταπτυχιακών Σπουδών»
,
και Κωδ. Ε.Ε. 11719, Υπ3:
«Λογοθεραπεία: Αντιμετώπιση
Προβλημάτων Προφορικού
και Γραπτού Λόγου»

11719
( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 9813/4-7-2008), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια «Εξοπλισμού», Προϋπολογισμού 8.160,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
9/7/2008
Παπαχρήστος Νικηφόρος
24/7/2008, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Υπέρ-δομή»

80023
( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 10023/8-7-2008), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια: «Εντύπων, Γραφικής ύλης & Αναλωσίμων Η/Υ», Προϋπολογισμού 6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
11/7/2008
Νικηφόρου Αναστασία
25/7/2008, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Παραγωγή βοηθητικού εκπαιδευτικού
υλικού για την εισαγωγή θεμάτων
σχετικά με τα φύλα στην εκπαιδευτική
διαδικασία
»

11574
( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 10094/8-7-2008), με δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης και με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη «Διοργάνωση Ενημερωτικών / Επιμορφωτικών μερίδων για Στελέχη Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ (σε Ιωάννινα, Πάτρα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη) Β’ φάση», Προϋπολογισμού 16.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
14/7/2008
Τσιάνος Επαμεινώνδας
28/7/2008, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ
ΟΥΣΙΩΝ-ΥΠΟΕΡΓΟ 1»
,
του Έργου Interreg IIIΑ
ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ
»

80028
( .doc )

Πρόχειρος διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 8146/11-06-2008), με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη «διοργάνωση Συνεδρίου και Ημερίδων», Προϋπολογισμού 23.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
14/7/2008
Τσιάνος Επαμεινώνδας
28/7/2008, ώρα 10:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ
ΟΥΣΙΩΝ-ΥΠΟΕΡΓΟ 1»
,
του Έργου Interreg IIIΑ
ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ
»

80028
( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 8147/11-06-2008), με σφραγισμένες προσφορές και με δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια «Εντύπων & Γραφικής ύλης», Προϋπολογισμού 13.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
16/7/2008
Καρκαμπούνας Σπυρίδωνας
29/7/2008, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Αξιολόγηση της παραγωγής των
αυτοχθόνων φυλών ζώων,
καινοτομία του βιο-ιατρικού
προϊόντος και διατήρηση της
βιοποικιλότητας στις διασυνοριακές
περιοχές Ελλάδας-Ιταλίας»

32209
( .doc )

Πρόχειρος διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 7243/30-5-2008), με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Αναλωσίμων, Προϋπολογισμού 16.115,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1/9/2008

Θωμάς Γιαννόπουλος

26510-97348

12/9/2008, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ,
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ &
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
»

6779/26-5-2008

1. Περίληψη ( .doc )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .doc )

Πρόχειρος διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 6779/26-5-2008), με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, Προϋπολογισμού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1/9/2008

Πηλίδης Γεώργιος

26510-97518

12/9/2008, ώρα 10:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ,
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ &
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
»

4218/4-4-2008

1. Περίληψη ( .doc )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .doc )

Πρόχειρος διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 4218/4-4-2008), με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια «Αέριου Χρωματογράφου», Προϋπολογισμού 16.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1/9/2008

Νικηφόρου Αναστασία

26510-95783

15/9/2008, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Υποέργου 1 «Αυτεπιστασία»,
(Κωδ. Ε.Ε. 11574)
του Έργου
με τίτλο: «Παραγωγή βοηθητικού
εκπαιδευτικού υλικού για την
εισαγωγή θεμάτων σχετικά
με τα φύλα στην εκπαιδευτική
διαδικασία
»

10094/8-7-2008

1. Περίληψη ( .doc )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 10094/8-7-2008), με δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης και με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη «Διοργάνωση Ενημερωτικών / Επιμορφωτικών Ημερίδων για Στελέχη Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ (σε Ιωάννινα, Πάτρα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη) Β’ φάση», Προϋπολογισμού 16.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1/9/2008

Νατάσσα Νάνου

26510-97843

15/9/2008, ώρα 10:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Καρδιαγγειακή Εκπαίδευση 2008»
(Κωδ. Ε.Ε. 80074)
»

9803/4-7-2008

1. Περίληψη ( .doc )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 9803/4-7-2008), με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την «Ενοικίαση Συνεδριακού Κέντρου & Αιθουσών για διεξαγωγή Συνεδρίου», Προϋπολογισμού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
2/9/2008

Τσουμάνη Βικτωρία

26510-97241

16/9/2008, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Η ΚΟΙΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΙΚΩΝ
ΣΠΙΤΙΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΛΒΑΝΙΑΣ»

9470/1-7-2008

1. Περίληψη ( .doc )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 9470/1-7-2008), με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την «Έκδοση εκπαιδευτικού συγγράμματος», Προϋπολογισμού 11.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
2/9/2008

Τσουμάνη Βικτωρία

26510-97241

16/9/2008, ώρα 10:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Η ΚΟΙΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΙΚΩΝ
ΣΠΙΤΙΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΛΒΑΝΙΑΣ»

9472/1-7-2008

1. Περίληψη ( .doc )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 9472/1-7-2008), με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη «Διοργάνωση συνεδρίου και συνοδευτικών δραστηριοτήτων», Προϋπολογισμού 20.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1/9/2008

Ιωαννίδης Κωνσταντίνος

26510-98613

16/9/2008, ώρα 11:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ECODO-NET με Κωδ. Ε.Ε. 32128:
Ανάπτυξη ενός πρότυπου
διαδικτυακού εικονικού
παρατηρητηρίου (ECODO) των
οικοσυστημάτων του Αχέροντα,
Καλαμά και του Τόρε Γκουασέτο
και της εφαρμογής του ως κινητή
έκθεση και μόνιμο περιβαλλοντικό
κιόσκι για την αύξηση της
ευαισθητοποίησης του κοινού και της
αειφόρου ανάπτυξης των παράκτιων
οικοσυστημάτων
»

9485/1-7-2008

1. Περίληψη ( .doc )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .doc )

Πρόχειρος διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 9485/1-7-2008), με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια «Απλών αισθητήρων για τον τηλεμετρικό σταθμό του ποταμού Αχέροντα», Προϋπολογισμού 9.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
10/9/2008

Όλγα Βαρτζιώτη

26510-69136

19/9/2008, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2008,
(Κωδ. Ε.Ε. 80145)
»

13266/9-9-2008

1. Περίληψη ( .doc )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 13266/9-9-2008), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη «Διαμονή & σίτιση πενήντα πέντε (55) υποτρόφων στο Δήμο Φαναρίου», Προϋπολογισμού 44.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
10/9/2008

Πέτσιος Κωνσταντίνος

26510-95659

24/9/2008, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19ο ΚΑΙ 20ο ΑΙΩΝΑ
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ –
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ –
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ
- ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
»

11821/29-7-2008

1. Περίληψη ( .doc )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 11821/29-7-2008), με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 19ου και 20ου ΑΙΩΝΑ», Προϋπολογισμού 13.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
23/9/2008

Αναστασία Νικηφόρου

26510-95783

7/10/2008, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Παραγωγή βοηθητικού
εκπαιδευτικού υλικού για
την εισαγωγή θεμάτων σχετικά
με τα φύλα στην εκπαιδευτική
διαδικασία
»

13573/12-09-2008

1. Περίληψη ( .doc )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 13573/12-09-2008), με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια εντύπων και γραφικής ύλης (αναλωσίμων), Προϋπολογισμού 7.960,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
23/10/2008

Παγγέ Πολυξένη

26510-95778

3/11/2008, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Η ΚΟΙΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΙΚΩΝ
ΣΠΙΤΙΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΛΒΑΝΙΑΣ»

9470/1-7-2008

1. Περίληψη ( .doc )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .doc )

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 9470/1-7-2008), με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την «Έκδοση εκπαιδευτικού συγγράμματος», Προϋπολογισμού 11.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
27/10/2008

Λεονάρδος Ιωάννης

26510-97313

10/11/2008, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΠΟΛΥΧΑΙΤΩΝ
ΣΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
»

16556/23-10-2008

1. Περίληψη ( .doc )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 16556/23-10-2008), με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια μονάδας εκτροφής υδρόβιων οργανισμών, Προϋπολογισμού 13.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     

 

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
13/11/2008

Λεονάρδος Ιωάννης

26510-97313

28/11/2008, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΦΗΣ
ΠΟΛΥΧΑΙΤΩΝ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
»

16556/23-10-2008

1. Περίληψη ( .doc )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .doc )

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 16556/23-10-2008), με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια μονάδας εκτροφής υδρόβιων οργανισμών, Προϋπολογισμού 13.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
28/11/2008

Όλγα Βαρτζιώτη

26510-69135

15/12/2008, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«17o ΙΚΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2008-2009
»

18590/26-11-2008

1. Περίληψη ( .doc )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .doc )

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 18590/26-11-2008), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν τη «Σίτιση και Εκδρομές υποτρόφων», Προϋπολογισμού 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
28/11/2008

Κουσουνή Κατερίνα

26410-91706

15/12/2008, ώρα 10:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ ΜΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
»

18593/26-11-2008

1. Περίληψη ( .doc )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .doc )

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 18593/26-11-2008), με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Ηλεκτρονικού εξοπλισμού, Προϋπολογισμού 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
5/12/2008

Λεονάρδοςς Ιωάννης

26510-97313

19/12/2008, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΦΗΣ
ΠΟΛΥΧΑΙΤΩΝ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
»

19098/04-12-2008

1. Περίληψη ( .doc )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .doc )

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 19098/04-12-2008), με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη «Διαμόρφωση συστήματος εκτροφής υδρόβιων οργανισμών», Προϋπολογισμού 10.150,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
20/02/2009

Αυγερόπουλος Απόστολος

26510-97316 & 97388

10/03/2009, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Στρατηγικοί Περιορισμοί Νανοσωλήνων
Άνθρακα προς Ανάπτυξη Καινοτόμων
Σύνθετων Πολυμερικού Υποστρώματος
(POCO)»

1643/17-02-2009

1. Περίληψη ( .doc )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 1643/17-02-2009), με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εργαστηριακών αναλωσίμων, Προϋπολογισμού 14.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
21/03/2009

Μπαλντούμας Γεώργιος

26510-98464

07/04/2009, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΕΞΥΠΝΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ
ΧΡΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ»

2736/18-03-2009

1. Περίληψη ( .doc )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 2736/18-03-2009), με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Ηλεκτρονικών εξαρτημάτων – αναλωσίμων, Προϋπολογισμού 20.170,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
07/05/2009

Γεωργία Ασίκογλου – Λέκκα

26510-69136

22/05/2009, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Πρόγραμμα Ελληνικής Γλώσσας
και Πολιτισμού για Φοιτητές του
Πανεπιστημίου Washington 2009
»

4658/06-05-2009

1. Περίληψη ( .doc )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 4658/06-05-2009), με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την πραγματοποίηση Εξαήμερης εκδρομής εσωτερικού είκοσι (20) ατόμων (Μετακίνηση – Διαμονή – Σίτιση – Ξενάγηση), Προϋπολογισμού 12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
24/08/2009

Παπαστεργίου Ναταλία
26510-09150

Φώτου Ιωάννα
26510-09132

3/9/2009, ώρα 10:00 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΙΝΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ
ΣΤΗ ΣΑΓΙΑΔΑ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
»

20680/24-08-2009

1. Περίληψη ( .doc )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 20680/24-08-2009), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη ΣΙΤΙΣΗ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ (37) ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ΣΑΓΙΑΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, Προϋπολογισμού 18.870,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
24/08/2009

Παπαστεργίου Ναταλία
26510-09150

Φώτου Ιωάννα
26510-09132

3/9/2009, ώρα 09:00 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΙΝΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
»

20682/24-08-2009

1. Περίληψη ( .doc )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 20682/24-08-2009), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη ΔΙΑΜΟΝΗ & ΣΙΤΙΣΗ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (35) ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ, Προϋπολογισμού 22.050,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
27/11/2009

Παπαστεργίου Ναταλία
26510-09150

Φώτου Ιωάννα
26510-09132

14/12/2009, ώρα 10:00 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«18Ο ΙΚΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
2009-2010
»

11946/27-11-2009

1. Περίληψη ( .doc )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 11946/27-11-2009), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια για «ΣΙΤΙΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ», Συνολικού Προϋπολογισμού 24.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
26/11/2009

Μπούμπα Βασιλική
26510-07724

10/12/2009, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΝΕΚΡΟΤΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΛΑΝΘΑΝΟΝΤΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ
ΘΥΡΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ
ΑΔΕΝΑ»

11219/6-11-2009

1. Περίληψη ( .doc )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .doc )

Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 11219/6-11-2009), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εξοπλισμού Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής, Συνολικού Προϋπολογισμού 18.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
11/11/2009

Μπούμπα Βασιλική
26510-07724

25/11/2009, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΝΕΚΡΟΤΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΛΑΝΘΑΝΟΝΤΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ
ΘΥΡΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ
ΑΔΕΝΑ»

11219/6-11-2009

1. Περίληψη ( .doc )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 11219/6-11-2009), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εξοπλισμού Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής, Συνολικού Προϋπολογισμού 18.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
10/03/2010

Παπαστεργίου Ναταλία
26510-09150

Φώτου Ιωάννα
26510-09132

24/3/2010, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«18Ο ΙΚΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2009-2010
»

2113/08-03-2010

1. Περίληψη ( .doc )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 2113/08-03-2010), με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια για «ΣΙΤΙΣΗ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (35) ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ», Συνολικού Προϋπολογισμού 8.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
10/03/2010

Παπαστεργίου Ναταλία
26510-09150

Φώτου Ιωάννα
26510-09132

24/3/2010, ώρα 10:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Πρόγραμμα Ελληνικής Γλώσσας
και Πολιτισμού για Φοιτητές
του Πανεπιστημίου
Washington 2010
»

2114/08-03-2010

1. Περίληψη ( .doc )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 2114/08-03-2010), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την πραγματοποίηση Εκπαιδευτικών Εκδρομών, συνολικού προϋπολογισμού 18.300,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
14/04/2010

Καρμίρης Ευάγγελος
26510-07942

Σακελαρίδης Φάνης
26510-07952

5/5/2010, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Υποστήριξη Εθνικών Ευρωπαϊκών
και Διεθνών συμβάσεων
χρηματοδότησης Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης
»

2394/17-03-2010

1. Περίληψη ( .doc )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .doc )

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 2394/17-03-2010), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια για «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
17/03/2010

Καρμίρης Ευάγγελος
26510-07942

Σακελαρίδης Φάνης
26510-07952

31/3/2010, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Υποστήριξη Εθνικών Ευρωπαϊκών
και Διεθνών συμβάσεων
χρηματοδότησης Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης
»

2394/17-03-2010

1. Περίληψη ( .doc )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 2394/17-03-2010), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια για «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
09/06/2010

Παπαστεργίου Ναταλία
26510-09150

Φώτου Ιωάννα
26510-09132

24/6/2010, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΘΕΡΙΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010
»

4865/09-06-2010

1. Περίληψη ( .doc )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 4865/09-06-2010), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την πραγματοποίηση Εκπαιδευτικών Εκδρομών, συνολικού προϋπολογισμού 13.450,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
16/07/2010

Καρμίρης Ευάγγελος
26510-07942

Σακελαρίδης Θεοφάνης
26510-07952

30/7/2010, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Υποστήριξη Εθνικών Ευρωπαϊκών
και Διεθνών συμβάσεων
χρηματοδότησης Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης
»

6168/16-07-2010

1. Περίληψη ( .doc )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 6168/16-07-2010), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια για «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
24/09/2010

Φωτιάδης Δημήτριος
26510-08803
26510-08820

12/10/2010, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΗΡΑΚΛΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
»

8154/20-09-2010

1. Περίληψη ( .doc )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 8154/20-09-2010), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Υπολογιστικού Εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
12/10/2010

Φωτιάδης Δημήτριος
26510-08803
26510-08820

27/10/2010, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΗΡΑΚΛΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
»

8154/20-09-2010

1. Περίληψη ( .doc )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .doc )

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 8154/20-09-2010), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Υπολογιστικού Εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
06/12/2010

Σαλαντή Γεωργία
26510-07757

21/12/2010, ώρα 10:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Ολοκληρώνοντας την πολλαπλή
μετα-ανάλυση: ένα πλαίσιο αποτίμησης
και ιεράρχησης των τεχνολογιών
υγειακής φροντίδας (IMMA)
»

9707/05-11-2010

1. Περίληψη ( .doc )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 9707/05-11-2010), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Λογισμικού, συνολικού προϋπολογισμού 6.500,00€.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
03/12/2010

Παπαστεργίου Ναταλία
26510-09150

Φώτου Ιωάννα
26510-09132

17/12/2010, ώρα 10:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«19ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
»

9708/05-11-2010

1. Περίληψη ( .doc )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 9708/05-11-2010), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την πραγματοποίηση Εκπαιδευτικών Εκδρομών, συνολικού προϋπολογισμού 22.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
03/12/2010

Παπαστεργίου Ναταλία
26510-09150

Φώτου Ιωάννα
26510-09132

17/12/2010, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«19ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
»

10514/01-12-2010

1. Περίληψη ( .doc )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .doc )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 10514/01-12-2010), με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια για «ΣΙΤΙΣΗ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ (37) ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ», Συνολικού Προϋπολογισμού 9.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
15/02/2011

Αυγερόπουλος Απόστολος
26510-09001, 09028-9

3/3/2011, ώρα 10:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Στρατηγικοί Περιορισμοί Νανοσωλήνων
Άνθρακα προς Ανάπτυξη Καινοτόμων
Σύνθετων Πολυμερικού Υποστρώματος
(POCO)
»

1517/03-02-2011

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 1517/03-02-2011), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 28.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
15/02/2011

Αυγερόπουλος Απόστολος
26510-09001, 09028-9

3/3/2011, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Στρατηγικοί Περιορισμοί Νανοσωλήνων
Άνθρακα προς Ανάπτυξη Καινοτόμων
Σύνθετων Πολυμερικού Υποστρώματος
(POCO)
»

1516/03-02-2011

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 1516/03-02-2011), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Υπερμικροτόμου, συνολικού προϋπολογισμού 44.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
01/04/2011

Παπαστεργίου Ναταλία
26510-09150
Φώτου Ιωάννα
26510-09132

15/4/2011, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ WASHINGTON 2011
»

3743/29-03-2011

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 3743/29-03-2011), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια για πραγματοποίηση «Εκπαιδευτικών Εκδρομών (Μετακίνηση – Σίτιση – Διαμονή)», Συνολικού Προϋπολογισμού 15.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
22/03/2011

Παπαστεργίου Ναταλία
26510-09150
Φώτου Ιωάννα
26510-09132

6/4/2011, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«19ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
»

3250/15-03-2011

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 3250/15-03-2011), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια για τη «Σίτιση σπουδαστών κατά την περίοδο του Πάσχα», Συνολικού Προϋπολογισμού 6.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
15/03/2011

Αυγερόπουλος Απόστολος
26510-09001, 09028-9

30/3/2011, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Στρατηγικοί Περιορισμοί Νανοσωλήνων
Άνθρακα προς Ανάπτυξη Καινοτόμων
Σύνθετων Πολυμερικού Υποστρώματος
(POCO)
»

1516/03-02-2011

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 1516/03-02-2011), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Υπερμικροτόμου, συνολικού προϋπολογισμού 44.500,00€.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
03/05/2011

Παρασκευή Αλεξούδη
26510-071030

18/5/2011, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(ΜΟΔΙΠ Π.Ι.)
»

4062/06-04-2011

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 4062/06-04-2011), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Γραφικής ύλης και εντύπων, συνολικού προϋπολογισμού 5.134,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
24/05/2011

Παρασκευή Αλεξούδη
26510-07103

8/6/2011, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(ΜΟΔΙΠ Π.Ι.)
»

4062/06-04-2011

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 4062/06-04-2011), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Γραφικής ύλης και εντύπων, συνολικού προϋπολογισμού 5.134,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
07/06/2011

Ηλίας Αυδίκος
26510-05698

23/6/2011, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Εκπαίδευση αλλοδαπών και
παλιννοστούντων μαθητών Α.Π. 1
»

6224/01-06-2011

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 6224/01-06-2011), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
07/06/2011

Ηλίας Αυδίκος
26510-05698

23/6/2011, ώρα 10:00 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Εκπαίδευση αλλοδαπών και
παλιννοστούντων μαθητών Α.Π. 2
»

6229/01-06-2011

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, ( Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 6229/01-06-2011 ), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εντύπων & Γραφικής ύλης – Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 11.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
07/06/2011

Ηλίας Αυδίκος
26510-05698

23/6/2011, ώρα 10:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Εκπαίδευση αλλοδαπών και
παλιννοστούντων μαθητών Α.Π. 3
»

6233/01-06-2011

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 6233/01-06-2011), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
07/06/2011

Ηλίας Αυδίκος
26510-05698

23/6/2011, ώρα 11:00 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Εκπαίδευση αλλοδαπών και
παλιννοστούντων μαθητών Α.Π. 2
»

6232/01-06-2011

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 6232/01-06-2011), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού 13.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
05/07/2011

Ηλίας Αυδίκος
26510-05698

20/07/2011, ώρα 10:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών Α.Π. 2»

6232/01-06-2011

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 6232/01-06-2011), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού 13.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
05/07/2011

Σαούγκος Δημήτριος
26510-07437

20/07/2011, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»

7526/30-06-2011

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 7526/30-06-2011), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού 29.450,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
21/09/2011

Σαούγκος Δημήτριος
26510-07437

7/10/2011, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»

7526/30-06-2011

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 7526/30-06-2011), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού 29.450,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

 

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
11/10/2011

Ελένη Κερκεντζέ
26510-07278

27/10/2011, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»

11365/04-10-2011

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 11365/04-10-2011), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την Παραγωγή Υλικού Προβολής, συνολικού προϋπολογισμού 26.450,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
14/10/2011

Παρασκευή Αλεξούδη
26510-07103

31/10/2011, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(ΜΟΔΙΠ Π.Ι.)
»

11373/04-10-2011

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 11373/04-10-2011), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την Ανάπτυξη Υλικού Προβολής & Δημοσιότητας, συνολικού προϋπολογισμού 6.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
8/11/2011

Τσιούρης Απόστολος
26510-05929

23/11/2011, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΜΜΕ
»

13855/02-11-2011

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 13855/02-11-2011), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού 4.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
4/11/2011

Μπήλιω Πιτσά
26510-05881

22/11/2011, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Εκπαίδευση αλλοδαπών και
παλιννοστούντων μαθητών Α.Π. 2
»

12772/25-10-2011

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 12772/25-10-2011), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Βιβλίων, συνολικού προϋπολογισμού 1.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
05/12/2011

Ηλίας Αυδίκος
26510-05698

21/12/2011, ώρα 11:00 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Εκπαίδευση αλλοδαπών και
παλιννοστούντων μαθητών Α.Π. 2
»

15660/02-11-2011

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 15660/02-11-2011), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού 9.900,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
05/12/2011

Ηλίας Αυδίκος
26510-05698

21/12/2011, ώρα 10:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Εκπαίδευση αλλοδαπών και
παλιννοστούντων μαθητών Α.Π. 1
»

15647/02-11-2011

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 15647/02-11-2011), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού 1.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
05/12/2011

Κερκεντζέ Ελένη
26510-07278

21/12/2011, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Δομή Απασχόλησης και
Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων» (Κωδ. Ε.Ε. 80572)
»

15592/02-12-2011

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 15592/02-12-2011), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Υπηρεσιών Catering, συνολικού προϋπολογισμού 3.100,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
30/11/2011

Κερκεντζέ Ελένη
26510-07278

16/12/2011, ώρα 10:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΠΕ1.7)
»

15184/25-11-2011

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 15184/25-11-2011), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
30/11/2011

Ευστάθιος Διαμαντόπουλος
26510-05497

16/12/2011, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΠΕ1.5)
»

15176/25-11-2011

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 15176/25-11-2011), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 880,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
30/11/2011

Στυλιαράς Γεώργιος
26410-91706

15/12/2011, ώρα 10:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕ1.2)
»

15224/25-11-2011

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 15224/25-11-2011), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Γραφικής Ύλης & Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
30/11/2011

Ελένη Κερκεντζέ
26510-07278

15/12/2011, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ1.11)
»

15130/24-11-2011

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 15130/24-11-2011), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Γραφικής Ύλης & Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 891,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
25/11/2011

Ελένη Κερκεντζέ
26510-07278

12/12/2011, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΠΕ2)
»

14711/16-11-2011

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 14711/16-11-2011), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Γραφικής Ύλης, συνολικού προϋπολογισμού 7.172,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
25/11/2011

Απόστολος Αυγερόπουλος
26510-09001

13/12/2011, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Στρατηγικοί Περιορισμοί Νανοσωλήνων
Άνθρακα προς Ανάπτυξη Καινοτόμων
Σύνθετων Πολυμερικού Υποστρώματος
(POCO)
»

14245/09-11-2011

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 14245/09-11-2011), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 1.743,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
25/11/2011

Απόστολος Αυγερόπουλος
26510-09001

13/12/2011, ώρα 10:00 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Στρατηγικοί Περιορισμοί Νανοσωλήνων
Άνθρακα προς Ανάπτυξη Καινοτόμων
Σύνθετων Πολυμερικού Υποστρώματος
(POCO)
»

14516/14-11-2011

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 14516/14-11-2011), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Κατασκευαστικού Γυάλινων Μαχαιριών, συνολικού προϋπολογισμού 8.324,00€.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
25/11/2011

Απόστολος Αυγερόπουλος
26510-09001

13/12/2011, ώρα 10:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Μεγάλης Επιφάνειας Μοριακά
Οργανωμένες Νανοδιατάξεις για την
Παραγωγή Συσκευών Νανοτεχνολογίας
(LAMAND)
»

14528/14-11-2011

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 14528/14-11-2011), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Συστήματος Ψύξης Υπερμικροτόμου, συνολικού προϋπολογισμού 45.000,00€.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
25/11/2011

Τσιούρης Απόστολος
26510-05929

14/12/2011, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΜΜΕ
»

13855/02-11-2011

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 13855/02-11-2011), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού 4.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
23/11/2011

Λάνταβος Αθανάσιος
26410-74126

8/12/2011, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩN (ΠΕ1.8)
»

14771/18-11-2011

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 14771/18-11-2011), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Γραφικής Ύλης & Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 900,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
14/11/2011

Ελένη Κερκεντζέ
26510-07278

30/11/2011, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
»

11370/04-10-2011

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 11370/04-10-2011), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την Αποδελτίωση Τύπου, συνολικού προϋπολογισμού 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
11/11/2011

Παρασκευή Αλεξούδη
26510-07103

28/11/2011, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(ΜΟΔΙΠ Π.Ι.)
»

12799/25-10-2011

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 12799/25-10-2011), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
26/3/2012

Μπαϊρακτάρη Ελένη
26510-07620

10/4/2012, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΗΠΑΤΙΔΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΟΓΕΝΕΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΡΟΛΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ
»

3499/19-03-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 3499/19-03-2012), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Αναλωσίμων & Γραφικής Ύλης, συνολικού προϋπολογισμού 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
20/3/2012

Αικατερίνη Γούλα
26510-08454

4/4/2012, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών
και Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων
»

2017/17-02-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 2017/17-02-2012), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Υπηρεσιών Catering, συνολικού προϋπολογισμού 1.560,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
15/3/2012

Παρασκευή Αλεξούδη
26510-07103

30/3/2012, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Σ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(ΜΟΔΙΠ Π.Ι.)
»

2988/09-03-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 2988/09-03-2012), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Γραφικής Ύλης, συνολικού προϋπολογισμού 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
14/3/2012

Φώτου Ιωάννα
26510-09132

29/3/2012, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«20ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
»

1931/15-02-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 1931/15-02-2012), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την πραγματοποίηση Εκπαιδευτικών Εκδρομών (Μετακίνηση – Σίτιση – Διαμονή), συνολικού προϋπολογισμού 23.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
8/3/2012

Αικατερίνη Γούλα
26510-08454

23/3/2012, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών
και Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων
»

2271/23-02-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 2271/23-02-2012), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Αναλωσίμων & Γραφικής Ύλης, συνολικού προϋπολογισμού 12.495,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
7/3/2012

Απόστολος Αυγερόπουλος
26510-09001

22/3/2012, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Μεγάλης Επιφάνειας Μοριακά
Οργανωμένες Νανοδιατάξεις για την
Παραγωγή Συσκευών Νανοτεχνολογίας
(LAMAND)
»

2330/24-02-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 2330/24-02-2012), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 22.850,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
6/3/2012

Μπαϊρακτάρη Ελένη
26510-07620, 7637

21/3/2012, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΗΠΑΤΙΔΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΟΓΕΝΕΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΡΟΛΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ
»

2487/01-03-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 2487/01-03-2012), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 7.570,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
5/3/2012

Φίλιππος Πομώνης
26510-08350

20/3/2012, ώρα 10:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΣΙΚΑ
ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ
»

1222/01-02-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 1222/01-02-2012), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εργαστηριακών Ειδών – Αναλωσίμων & Γραφικής ύλης, συνολικού προϋπολογισμού 12.140,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
23/02/2012

Φώτου Ιωάννα
26510-09132

9/3/2012, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«20ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
»

1931/15-02-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 1931/15-02-2012), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την πραγματοποίηση Εκπαιδευτικών Εκδρομών (Μετακίνηση – Σίτιση – Διαμονή), συνολικού προϋπολογισμού 23.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
22/02/2012

Αικατερίνη Γούλα
26510-08454

8/3/2012, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών
και Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων
»

2017/17-02-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 2017/17-02-2012), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Υπηρεσιών Catering, συνολικού προϋπολογισμού 1.560,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
13/02/2012

Φίλιππος Πομώνης
26510-08350

29/2/2012, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ
ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΣΙΚΑ
ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ
»

1222/01-02-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 1222/01-02-2012), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εργαστηριακών Ειδών – Αναλωσίμων & Γραφικής ύλης, συνολικού προϋπολογισμού 12.140,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
08/02/2012

Ελένη Κερκεντζέ
26510-07278

23/2/2012, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Δομή Απασχόλησης και
Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων
»

15592/02-12-2011

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 15592/02-12-2011), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Υπηρεσιών Catering, συνολικού προϋπολογισμού 3.100,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

 

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
01/02/2012

Ελευθέριος Σιδερής
26510-07467

16/2/2012, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
»

1022/26-01-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

3. Διευκρινήσεις ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 1022/26-01-2012), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού 27.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

 

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
27/01/2012

Ελένη Κερκεντζέ
26510-07278

14/2/2012, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Δομή Απασχόλησης και
Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων
»

11365/04-10-2011

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 11365/04-10-2011), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την Παραγωγή Υλικού Προβολής, συνολικού προϋπολογισμού 26.450,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

 

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
25/01/2012

Αικατερίνη Γούλα
26510-08454

9/2/2012, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών
και Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων
»

560/17-01-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 560/17-01-2012), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη Δημιουργία Αφισών και Εντύπων, συνολικού προϋπολογισμού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
24/01/2012

Halley John-Maxwell
26510-07337

8/2/2012, ώρα 9:00 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
»

570/17-01-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 570/17-01-2012), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Γραφικής Ύλης & Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 1.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
29/6/2012

Τασιούλα Μαρία
26510-08345

17/7/2012, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΦΑΙΝΟΛΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΛΙΑΣ-ΕΛΙΕΣ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, ΑΠΟΝΕΡΑ, ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ (BIO-OLEA)»

8598/27-06-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 8598/27-06-2012), με σφραγισμένες προσφορές και με δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 12.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, ή κατά ομάδα: 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 1, 1.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 2 και 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 3

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
29/6/2012

Κωνσταντή Μαρία
26510-07554

16/7/2012, ώρα 10:00 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΣΙΩΝ, ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠO ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»

8541/26-06-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 8541/26-06-2012), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 300,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
29/6/2012

Κωνσταντή Μαρία
26510-07554

16/7/2012, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΣΙΩΝ, ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠO ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»

8521/26-06-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 8521/26-06-2012), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
26/6/2012

Δημητριάδης Σάββας
26510-05952

11/7/2012, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ»

8385/22-06-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 8385/22-06-2012), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εντύπων και Υπηρεσιών Catering, συνολικού προϋπολογισμού 3.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, ή κατά ομάδα 2.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας Α και 1.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας Β

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
21/6/2012

Σαλαντή Γεωργία
26510-07757

9/7/2012, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ
ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ: ΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΣΗΣ ΤΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΓΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
(IMMA)
»

8123/19-06-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 8123/19-06-2012), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Φορητού Η/Υ, Εκτυπωτή & Λογισμικού, συνολικού προϋπολογισμού 3.600,00€, ή κατά ομάδα: 2.000,00€ για το σύνολο της ομάδας Α, 600,00€ για το σύνολο της ομάδας Β και 1.000,00€ για το σύνολο της ομάδας Γ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
19/6/2012

Στυλιαράς Γεώργιος
26410-91706

5/7/2012, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕ1.2)
»

15224/25-11-2011

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 15224/25-11-2011), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Γραφικής Ύλης & Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
19/6/2012

Μπάρκουλα Νεκταρία-Μαριάνθη
26510-08003

4/7/2012, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΕ1.4)
»

7958/14-06-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 7958/14-06-2012), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Γραφικής Ύλης & Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 478,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
8/6/2012

Ηλίας Αυδίκος
26510-05698

25/6/2012, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Εκπαίδευση αλλοδαπών και
παλιννοστούντων μαθητών Α.Π. 1
»

7229/31-05-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 7229/31-05-2012), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
7/6/2012

Ελένη Κερκεντζέ
26510-07278

25/6/2012, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
»

7319/01-06-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 7319/01-06-2012), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για: Α. την παραγωγή τηλεοπτικού σποτ, Β. την προμήθεια Υπηρεσιών Catering, Γ. την προμήθεια τιμητικών πλακετών, συνολικού προϋπολογισμού 9.100,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα 3.050,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας Α, 5.450,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας Β και 600,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας Γ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
6/6/2012

Γκωλέτσης Γεώργιος
26510-05973

21/6/2012, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
»

5894/04-05-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 5894/04-05-2012), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Λογισμικού Εικονικών Επιχειρήσεων, συνολικού προϋπολογισμού 12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
5/6/2012

Ιωάννης Φούντος
26510-08805

20/6/2012, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«INTERSOCIAL: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
»

7004/28-05-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 7004/28-05-2012), με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
30/5/2012

Απόστολος Αυγερόπουλος
26510-09001

14/6/2012, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Μεγάλης Επιφάνειας Μοριακά
Οργανωμένες Νανοδιατάξεις για
την Παραγωγή Συσκευών
Νανοτεχνολογίας (LAMAND)
»

6910/25-05-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 6910/25-05-2012), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 2.645,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
28/5/2012

Πετράκης Δημήτριος
26510-08347

12/6/2012, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ
ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΣΙΚΑ
ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ
»

6852/24-05-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 6852/24-05-2012), με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Αέριου Χρωματογράφου FID, συνολικού προϋπολογισμού 6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
24/5/2012

Παρασκευή Αλεξούδη
26510-07103

8/6/2012, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(ΜΟΔΙΠ Π.Ι.)
»

2988/09-03-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 2988/09-03-2012), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Γραφικής Ύλης, συνολικού προϋπολογισμού 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
10/5/2012

Σαλαντή Γεωργία
26510-07757

25/5/2012, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ
ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ: ΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΥΓΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (IMMA)
»

5912/04-05-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 5912/04-05-2012), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Φορητού Η/Υ & Εκτυπωτή, συνολικού προϋπολογισμού 2.050,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
8/5/2012

Γκωλέτσης Γεώργιος
26510-05973

23/5/2012, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
»

5894/04-05-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 5894/04-05-2012), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Λογισμικού Εικονικών Επιχειρήσεων, συνολικού προϋπολογισμού 12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
4/5/2012

Καλφακάκου Βασιλική
26510-07579

21/5/2012, ώρα 10:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΧΘΥΩΝ ΥΨΗΛΗΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ
-ΙΧΘΥΑSIS
»

5591/30-04-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 5591/30-04-2012), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Χημικών & Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 13.700,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
4/5/2012

Βουγιουκλάκης Θεόδωρος
26510-07614

22/5/2012, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ / ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΠΡΑΞΕΩΝ
»

5689/02-05-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 5689/02-05-2012), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Συστήματος Σκηνώματος Ιστών, συνολικού προϋπολογισμού 11.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3/5/2012

Νικόλαος Ράπτης
26510-05979

18/5/2012, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
«ΟΛΥΜΠΙΑΣ»
»

5342/26-04-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

3. Διευκρινήσεις ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 5342/26-04-2012), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού & Υποδομών Πληροφοριακών Συστημάτων, συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
27/4/2012

Φώτου Ιωάννα
26510-09132

14/5/2012, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ WASHINGTON 2012
»

5253/24-04-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 5253/24-04-2012), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την πραγματοποίηση Εκπαιδευτικών Εκδρομών (Μετακίνηση – Σίτιση – Διαμονή), συνολικού προϋπολογισμού 7.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
9/4/2012

Μπαϊρακτάρη Ελένη
26510-07620

2/5/2012, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΗΠΑΤΙΔΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΟΓΕΝΕΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΡΟΛΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ
»

2487/01-03-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 2487/01-03-2012), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων (Ομάδα 3), συνολικού προϋπολογισμού 6.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
10/04/2013

Τασιούλα Μαρία
26510-08345

26/4/2013, ώρα 10:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΦΑΙΝΟΛΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΛΙΑΣ-ΕΛΙΕΣ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, ΑΠΟΝΕΡΑ, ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ (BIO-OLEA)» (Κωδ. Ε.Ε. 80826), το οποίο εντάσσεται στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013»


6642/10-04-2013

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 6642/10-04-2013), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την Προετοιμασία Εργαστηρίου για πιστοποίηση κατά ISO 17025, συνολικού προϋπολογισμού 5.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
02/04/2013

Τασιούλα Μαρία
26510-08345

18/4/2013, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΦΑΙΝΟΛΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΛΙΑΣ-ΕΛΙΕΣ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, ΑΠΟΝΕΡΑ, ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ (BIO-OLEA)» (Κωδ. Ε.Ε. 80826), το οποίο εντάσσεται στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013»


5785/29-03-2013

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 5785/29-03-2013), με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 7.746,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
01/04/2013

Σακκάς Βασίλειος
26510-08303

17/4/2013, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ»


972/16-01-2013

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 972/16-01-2013), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 18.600,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα: 2.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 1, 5.300,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 3 και 10.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 4

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
21/3/2013

Φλούδας Γεώργιος
26510-08564

8/4/2013, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΧΑΛΑΡΗ ΥΛΗ ΥΠΟ ΣΚΛΗΡΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ»


5114/20-03-2013

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 5114/20-03-2013), με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Ενός Πλήρους Συστήματος Διαφορικής Θερμιδομετρίας, συνολικού προϋπολογισμού 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
20/3/2013

Φώτου Ιωάννα
26510-09132

5/4/2013, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 21ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ
2012-2013»


3208/14-02-2013

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 3208/14-02-2013), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την Σίτιση σπουδαστών κατά την περίοδο του Πάσχα, συνολικού προϋπολογισμού 6.916,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
15/3/2013

Σταμάτης Χαράλαμπος
26510-07116

01/4/2013, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ»


4574/11-03-2013

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 4574/11-03-2013), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εντύπων, Γραφικής Ύλης & Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 2.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
13/3/2013

Καραγιάννη Ήρα
26510-07324

29/3/2013, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΤΗΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ
ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ
ΜΕΘΟΔΩΝ»


4232/06-03-2013

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 4232/06-03-2013), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 21.300,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα: 6.950,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 1, 950,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 2 και 13.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 3

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
11/3/2013

Κωλέττας Ευάγγελος
26510-07578

28/3/2013, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Ο ΡΟΛΟΣ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΚΚ/NF-ΚB ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΟΝΙΔΙΩΝ- ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ E2F IN VITRO ΚΑΙ IN VIVO ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ»


3960/01-03-2013

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 3960/01-03-2013), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εργαστηριακών υλικών, συνολικού προϋπολογισμού 42.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
8/3/2013

Βασιλειάδης Παναγιώτης
eediagon@cc.uoi.gr
26510-0881

24/3/2013, ώρα 15:00 μ.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Παροχή Υπηρεσιών Επέκτασης και Αναβάθμισης του Υφισταμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων»

ΑΠΟ 8/3/2013 ΕΩΣ 24/3/2013

1. Τεύχος Α προκήρυξης ( .pdf )

2. Τεύχος Β προκήρυξης ( .pdf )

3. Τεύχος Γ προκήρυξης( .pdf )

4. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ( .doc )

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διεξάγει δημόσια διαβούλευση για την προκήρυξη Ανοικτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: “Παροχή Υπηρεσιών Επέκτασης και Αναβάθμισης του Υφισταμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων” το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» που έχει ενταχθεί στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) με την Απόφαση CCI 2007 GR 16 1 PO 002/26-10-2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και υλοποιείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ως Δικαιούχος της πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 304123. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 145.750,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Αξία χωρίς ΦΠΑ 118.495,93€.

Το έργο αναφέρεται στην αναβάθμιση – επέκταση των δυνατοτήτων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Φοιτητολογίου που διαθέτει το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα, ώστε να καλύψει το σύνολο των Γραμματειών των μεταπτυχιακών Τμημάτων του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος, όπου οι τελικοί χρήστες μέσω διαδικτύου θα απολαμβάνουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου που θα προσφέρουν την δυνατότητα.

Στόχος είναι να προσφέρονται όσο το δυνατό περισσότερες και ασφαλέστερες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για όλους τους φοιτητές και τους καθηγητές και να διασφαλισθεί η δυνατότητα διασύνδεσης του ΟΠΣ με την κεντρική υποδομή που θα αναπτυχθεί μέσω της δράσης Α1 της πρόσκλησης 21.1.

Συγκεκριμένα, στοχεύει στην ολοκλήρωση και επέκταση των υφιστάμενων πληροφοριακών υποσυστημάτων Φοιτητολογίου του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος με την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία πρόσθετων υποσυστημάτων και πρόσθετης λειτουργικότητας στην περιοχή φοιτητολογίου. Παράλληλα το ΟΠΣ Φοιτητολογίου θα διασυνδεθεί με την ηλεκτρονική υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ, την Εθνική Διαδικτυακή Πύλη ΕΡΜΗΣ, το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας, την κεντρική υποδομή αποστολής και λήψης σύντομων μηνυμάτων (SMS), καθώς και το mobile portal.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 08/03/2013 έως και τις 24/03/2013, ενώ η υποβολή των σχετικών ερωτήσεων και προτάσεων/παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο αποστέλλοντας το αντίστοιχο ειδικό έντυπο υποβολής παρατηρήσεων της δημόσιας διαβούλευσης με e-mail στη διεύθυνση : eediagon@cc.uoi.gr

Διαβούλευση

Κατάσταση: Ανοικτή
Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Προϋπολογισμός: 145.750,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (118.495,93€ χωρίς ΦΠΑ)

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
7/3/2013

Τσίκαρης Βασίλειος
26510-08383

22/3/2013, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΠΕ1.6)»


13793/16-10-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 13793/16-10-2012), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Γραφικής Ύλης & Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 700,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
5/3/2013

Μπάδα Κωνσταντούλα
26510-05150

21/3/2013, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Ο ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ (15ος- 20ος ΑΙΩΝΑΣ). ΜΕΛΕΤΗ, ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ»


3986/01-03-2013

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 3986/01-03-2013), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εντύπων, Γραφικής Ύλης & Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 6.700,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
5/3/2013

Θ. Παπαμαρκάκη
26510-07563

21/3/2013, ώρα 10:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΕΥΡΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΟΣΚΥΣΤΙΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ZEBRAFISH»


3766/27-02-2013

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 3766/27-02-2013), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εντύπων, Γραφικής ύλης & Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 400,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
4/3/2013

Κουρκουμέλης Νικόλαος
26510-07594

20/3/2013, ώρα 10:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ, IN VIVO ΜΕΛΕΤΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ RAMAN»


3780/27-02-2013

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 3780/27-02-2013), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εντύπων, Γραφικής Ύλης & Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 1.720,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
4/3/2013

Κουρκουμέλης Νικόλαος
26510-07594

20/3/2013, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ, IN VIVO ΜΕΛΕΤΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ RAMAN»


3763/27-02-2013

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 3763/27-02-2013), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 13.780,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
25/2/2013

Τσιάμης Γεώργιος
26410 74149

13/3/2013, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ –
ΣΥΜΒΙΩΤΙΚΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΙΚΕΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΝΕΩΝ,
ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,
ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ
ΕΝΤΟΜΩΝ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΜΥΓΑΣ (ΣΥΜΒΙΟΜΙΚΗ)»


3476/19-02-2013

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 3476/19-02-2013), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 16.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα: ΟΜΑΔΑ 1 - 7.000,00€, ΟΜΑΔΑ 2 - 3.000,00€, ΟΜΑΔΑ 3 - 700,00€, ΟΜΑΔΑ 4 - 500,00€, ΟΜΑΔΑ 5 - 500,00€, ΟΜΑΔΑ 6 - 5.000,00€

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
22/2/2013

Μπαϊρακτάρη Ελένη
26510-07620

11/3/2013, ώρα 10:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΥ
ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ
ΝΟΣΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ»


3298/15-02-2013

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 3298/15-02-2013), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εντύπων, Γραφικής Ύλης & Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 1.500,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
22/2/2013

Μπαϊρακτάρη Ελένη
26510-07620

11/3/2013, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΥ
ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ
ΝΟΣΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ»


3267/15-02-2013

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 3267/15-02-2013), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 21.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα: 8.255,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 1, 8.767,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 2 και 3.978,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 3

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
18/2/2013

Φλούδας Γεώργιος
26510-08564

7/3/2013, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΧΑΛΑΡΗ ΥΛΗ ΥΠΟ ΣΚΛΗΡΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ»


976/16-01-2013

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 976/16-01-2013), με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Ενός Πλήρους Συστήματος Διαφορικής Θερμιδομετρίας, συνολικού προϋπολογισμού 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
18/2/2013

Φώτου Ιωάννα
26510-09132

8/3/2013, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 21ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ
2012-2013»


3208/14-02-2013

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 3208/14-02-2013), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την Σίτιση σπουδαστών κατά την περίοδο του Πάσχα, συνολικού προϋπολογισμού 6.916,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
15/2/2013

Χαρούλα Τσούτση
26510-08363

5/3/2013, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ –
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ
ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΝΑΝΟΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΟΥ ΦΩΤΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ
ΟΥΣΙΩΝ, ΟΡΜΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΚΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΥΣΤΟΤΟΞΙΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ
ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΛΥΜΑΤΑ»


2963/12-02-2013

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 2963/12-02-2013), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού 56.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα: 14.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 1, 15.650,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 2, 11.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 3, 1.350,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 4, 6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 5, 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 6 και 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 7

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
13/2/2013

Γεωργάτος Σπυρίδων
26510-07565

4/3/2013, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ –
ΕΓΓΕΝΩΣ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (ΕΕΠ): ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ
ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ»


2235/01-02-2013

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 2235/01-02-2013), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 55.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα: ΟΜΑΔΑ 1 - 17.000,00€, ΟΜΑΔΑ 2 - 10.000,00€, ΟΜΑΔΑ 3 - 5.000,00€, ΟΜΑΔΑ 4 - 5.000,00€, ΟΜΑΔΑ 5 - 3.800,00€, ΟΜΑΔΑ 6 - 1.400,00€, ΟΜΑΔΑ 7 - 4.900,00€, ΟΜΑΔΑ 8 - 3.000,00€, ΟΜΑΔΑ 9 - 2.200,00€, ΟΜΑΔΑ 10 - 800,00€, ΟΜΑΔΑ 11 - 300,00€, ΟΜΑΔΑ 12 - 2.000,00€.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
11/2/2013

Τσιούρης Απόστολος
26510-05929

26/2/2013, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ –
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ»


1637/24-01-2013

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 1637/24-01-2013), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εντύπων, Γραφικής ύλης & Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 6.245,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1/2/2013

Παρασκευή Αλεξούδη
26510-07103

18/2/2013, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(ΜΟΔΙΠ Π.Ι.)»


1473/22-01-2013

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 1473/22-01-2013), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Γραφικής Ύλης, συνολικού προϋπολογισμού 1.332,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
31/1/2013

Νίκου Χριστόφορος
26510-08802

15/2/2013, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ KΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ EΙΚΟΝΕΣ
ΤΕΣΤ ΠΑΠ»


1586/23-01-2013

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 1586/23-01-2013), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 3.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
29/1/2013

Λουλούδη Μαρία
26510-08418

14/2/2013, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ –
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟ -
ΚΑΙ ΜΕΣΟΠΟΡΩΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»


1430/21-01-2013

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 1430/21-01-2013), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων και Ανταλλακτικών, συνολικού προϋπολογισμού 26.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα: ΟΜΑΔΑ 1 - 8.000,00€, ΟΜΑΔΑ 2 - 8.000,00€, ΟΜΑΔΑ 3 - 2.800,00€, ΟΜΑΔΑ 4 - 7.200,00€.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
28/1/2013

Φωτιάδης Δημήτριος
26510-08803 - 8820 - 8819

13/2/2013, ώρα 10:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΕΞΟΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΓΝΩΣΗ
(ΥΠΟΕΡΓΟ 1)»


1312/18-01-2013

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 1312/18-01-2013), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Γραφικής Ύλης & Αναλώσιμων Ειδών Γραφείου, συνολικού προϋπολογισμού 1.850,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
28/1/2013

Σκομπρίδης Κωνσταντίνος
26510-08598

13/2/2013, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΔΡΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΩΝ
ΚΙΝΑΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ»


1285/18-01-2013

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 1285/18-01-2013), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Αναλωσίμων Εργαστηρίου Οργανικής Σύνθεσης, συνολικού προϋπολογισμού 13.800,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα: 8.648,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 1 και 5.152,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 2

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
25/1/2013

Μάντζαρης Μιχάλης
26510-07764

11/2/2013, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΘΑΛΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ -
ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ
ΜΕΣΩ ΟΞΕΙΔΟ-ΑΝΑΓΩΓΙΚΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ
ΚΥΣΤΕΪΝΗΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΙΟΝΤΩΝ
ΣΙΔΗΡΟΥ»


1097/17-01-2013

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 1097/17-01-2013), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 58.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα: ΟΜΑΔΑ 1 - 6.300,00€, ΟΜΑΔΑ 2 - 9.200,00€, ΟΜΑΔΑ 3 - 27.700,00€, ΟΜΑΔΑ 4 - 15.000,00€

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
23/1/2013

Σταμάτης Χαράλαμπος
26510-07116

8/2/2013, ώρα 10:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ
ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ»


1103/17-01-2013

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 1103/17-01-2013), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 11.700,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα: ή κατά ομάδα: 2.006,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας A, 7.265,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας B και 2.429,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας Γ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
23/1/2013

Φώτου Ιωάννα
26510-09132

8/2/2013, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 21ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ
2012-2013»


1093/17-01-2013

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 1093/17-01-2013), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την πραγματοποίηση Εκπαιδευτικών Εκδρομών (Μετακίνηση – Σίτιση – Διαμονή), συνολικού προϋπολογισμού 22.600,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. ή κατά ομάδα 1.250,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. για το σύνολο της ομάδας Α, 1.250,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. για το σύνολο της ομάδας B, 5.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. για το σύνολο της ομάδας Γ, 5.100,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. για το σύνολο της ομάδας Δ και 9.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. για το σύνολο της ομάδας Ε

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
22/1/2013

Σακκάς Βασίλειος
26510-08303

7/2/2013, ώρα 10:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
ΜΕ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟΠΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ.
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ»


998/16-01-2013

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 998/16-01-2013), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εντύπων, Γραφικής Ύλης & Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 2.500,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
22/1/2013

Σακκάς Βασίλειος
26510-08303

7/2/2013, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
ΜΕ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟΠΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ.
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ»


972/16-01-2013

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 972/16-01-2013), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα: 2.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 1, 1.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 2, 5.300,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 3 και 10.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 4

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
21/1/2013

Λουλούδη Μαρία
26510-08418

6/2/2013, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟ - ΚΑΙ
ΜΕΣΟΠΟΡΩΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»


11697/06-09-2012)

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 11697/06-09-2012), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού (Ομάδα 4), συνολικού προϋπολογισμού 6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
21/1/2013

Φλούδας Γεώργιος
26510-08564

6/2/2013, ώρα 10:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΧΑΛΑΡΗ ΥΛΗ ΥΠΟ ΣΚΛΗΡΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ»

976/16-01-2013

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 976/16-01-2013), με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Ενός Πλήρους Συστήματος Διαφορικής Θερμιδομετρίας, συνολικού προϋπολογισμού 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
17/1/2013

Ακράτος Χρήστος
26410-74209

4/2/2013, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΝΑΓΩΓΗ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΑΠΟ ΡΥΠΑΣΜΕΝΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ»

877/15-01-2013

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 877/15-01-2013), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 42.197,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα: ΟΜΑΔΑ 1 - 8.500,00€, ΟΜΑΔΑ 2 - 1.500,00€, ΟΜΑΔΑ 3 - 1.500,00€, ΟΜΑΔΑ 4 - 2.500,00€, ΟΜΑΔΑ 5 - 2.900,00€, ΟΜΑΔΑ 6 - 1.050,00€, ΟΜΑΔΑ 7 - 1.050,00€, ΟΜΑΔΑ 8 - 2.667,00€, ΟΜΑΔΑ 9 - 6.000,00€, ΟΜΑΔΑ 10 - 6.980,00€, ΟΜΑΔΑ 11 - 7.550,00€.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
16/1/2013

Προδρομίδης Μάμας
26510-08301

31/01/2013, ώρα 10:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ DNA,
ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟ- ΚΑΙ ΝΑΝΟ-
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»


341/08-01-2013

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 341/08-01-2013), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εργαστηριακών και Ηλεκτροχημικών Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 7.500,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
15/1/2013

Ευθυμίου Ορέστης
26510-07844

31/01/2013, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ
ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ: ΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΣΗΣ ΤΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΓΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
(IMMA)»


362/08-01-2013

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 362/08-01-2013), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, συνολικού προϋπολογισμού 3.500,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
7/1/2013

Ρίζος Ιωάννης
26510-08614

23/01/2013, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ»


228/07-01-2013

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 228/07-01-2013), με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού 65.009,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
20/12/2012

Τασιούλα Μαρία
26510-08345

31/01/2013, ώρα 14:00 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΦΑΙΝΟΛΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΛΙΑΣ-ΕΛΙΕΣ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ,
ΑΠΟΝΕΡΑ, ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ (BIO-OLEA)»


11874

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τακτικός Ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου/ων, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» στα πλαίσια του Έργου με τίτλο «ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΦΑΙΝΟΛΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΛΙΑΣ-ΕΛΙΕΣ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, ΑΠΟΝΕΡΑ, ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ (BIO-OLEA)» (Κωδ. Ε.Ε. 80826), το οποίο εντάσσεται στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τη συγχρηματοδότηση εθνικών πόρων Ελλάδος και Ιταλίας.

Τόπος παράδοσης ειδών: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Προϋπολογισμός: 116.600,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (94.796,75 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ).

Γλώσσες: Ελληνική.

Χρόνος και τόπος αποσφράγισης προσφορών: 01/02/2013, ώρα 10:00πμ, στα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Β’ Κτίριο Φοιτητικών Κατοικιών, Πανεπιστημιούπολη, 45110 Ιωάννινα Κατάθεση προσφορών μέχρι: 31/01/2013, ώρα 14:00, στο γραφείο 9 του Ειδικού Λογαριασμού κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Β’ Κτίριο Φοιτητικών Κατοικιών, Πανεπιστημιούπολη, 45110 Ιωάννινα.

Εγγύηση Συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού, από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 5% επί του ως άνω αναφερόμενου προϋπολογισμού εκτός του αναλογούντος ΦΠΑ ( ανά ομάδα ).

*** Για την παραλαβή (ΔΕΝ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΜΕ EMAIL - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡ. 9) του τεύχους της διακήρυξης από το Γρ. 9 της Επιτροπής Ερευνών μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, παρακαλείστε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία σας και την οποία θα μας προσκομίζει η εταιρεία ταχυμεταφορών κατά την παραλαβή.

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ( .doc )

 

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
20/12/2012

Τσελέπης Αλέξανδρος
26510-08365

14/01/2013, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ
ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΕ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ
ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
(ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ)»


15216/09-11-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 15216/09-11-2012), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Φασματοφωτόμετρου μικροπλακών, συνολικού προϋπολογισμού 18.850,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
20/12/2012

Τσελέπης Αλέξανδρος
26510-08365

4/02/2013, ώρα 14:00 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ
ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΕ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ
ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
(ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ)»


12025

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τακτικός Ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου/ων, για την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων & Γραφικής Ύλης στα πλαίσια του Έργου με τίτλο «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ)» (Κωδ. Ε.Ε. 80782) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ: 09ΣΥΝ-12-827 ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑΕ 013/8-2010ΣΕ01380022), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους.

Τόπος παράδοσης ειδών: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Χημείας, Εργαστήριο Βιοχημείας.

Προϋπολογισμός: 30.800,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (25.040,65 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ).

Γλώσσες: Ελληνική.

Χρόνος και τόπος αποσφράγισης προσφορών: 05/02/2013, ώρα 10:00πμ, στα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Β’ Κτίριο Φοιτητικών Κατοικιών, Πανεπιστημιούπολη, 45110 Ιωάννινα Κατάθεση προσφορών μέχρι: 04/02/2013, ώρα 14:00, στο γραφείο 9 του Ειδικού Λογαριασμού κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Β’ Κτίριο Φοιτητικών Κατοικιών, Πανεπιστημιούπολη, 45110 Ιωάννινα.

Εγγύηση Συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού, από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 5% επί του ως άνω αναφερόμενου προϋπολογισμού εκτός του αναλογούντος ΦΠΑ ( ανά ομάδα ).

*** Για την παραλαβή (ΔΕΝ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΜΕ EMAIL - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡ. 9) του τεύχους της διακήρυξης από το Γρ. 9 της Επιτροπής Ερευνών μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, παρακαλείστε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία σας και την οποία θα μας προσκομίζει η εταιρεία ταχυμεταφορών κατά την παραλαβή.

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ( .doc )

 

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
20/12/2012

Παπαλουκάς Κωνσταντίνος
26510-07427

14/01/2013, ώρα 10:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΕΥΡΕΣΗ ΝΕΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ
ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ ΜΕ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (HCV-NET)»


14329/26-10-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 14329/26-10-2012), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εντύπων, Γραφικής Ύλης & Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 1.250,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
14/12/2012

Πομώνης Φίλιππος
26510-08350

11/01/2013, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«TΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ
(ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ) ΣΤΗΝ ΉΠΕΙΡΟ (ΒΙΟΗΠΕΙΡΟΣ)»


14106/23-10-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 14106/23-10-2012), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 16.500,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα: 5.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 1, 5.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 2 και 5.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 3

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
14/12/2012

Πομώνης Φίλιππος
26510-08350

11/01/2013, ώρα 10:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«TΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ
(ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ) ΣΤΗΝ ΉΠΕΙΡΟ (ΒΙΟΗΠΕΙΡΟΣ)»


14144/24-10-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 14144/24-10-2012), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εντύπων, Γραφικής Ύλης & Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 5.500,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
14/12/2012

Θ. Παπαμαρκάκη
26510-07563

8/01/2013, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΕΥΡΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΟΣΚΥΣΤΙΝΩΝ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
ZEBRAFISH»


14327/26-10-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 14327/26-10-2012), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 17.600,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
14/12/2012

Θ. Παπαμαρκάκη
26510-07563

8/01/2013, ώρα 10:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΕΥΡΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΟΣΚΥΣΤΙΝΩΝ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
ZEBRAFISH»


14339/26-10-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 14339/26-10-2012), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εντύπων, Γραφικής ύλης & Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 400,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
14/12/2012

Αυγερόπουλος Απόστολος
26510-09001

10/01/2013, ώρα 10:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΜΕΣΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΧΥΤΑ»


14761/01-11-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 14761/01-11-2012), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εντύπων, Γραφικής Ύλης & Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 1.500,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
14/12/2012

Αυγερόπουλος Απόστολος
26510-09001

10/01/2013, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΜΕΣΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΧΥΤΑ»


14762/01-11-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 14762/01-11-2012), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 20.500,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
14/12/2012

Καρμίρης Ευάγγελοςς
26510-07942, 07952, 07959

18/02/2013, ώρα 14:00 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Όπως ΠΙΝΑΚΑΣ Ι - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»


16646/11-12-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Διεθνή Ανοικτό διαγωνισμό (Αρ. πρωτ. Διακήρυξής: 16646/11-12-2012)

Συνολικού προϋπολογισμού 306.420,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ( 249.121,95 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ ), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» στο πλαίσιο των Έργων που περιλαμβάνει ο « ΠΙΝΑΚΑΣ Ι » (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης- ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013), για τα αντίστοιχα Εργαστήρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής: 19/02/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Τόπος παράδοσης: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Απόφαση έγκρισης διενεργείας διαγωνισμού της Επιτροπής Ερευνών: ( Αρ. Πρωτ : 13804/16-10-2012 )

*** Για την παραλαβή (ΔΕΝ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΜΕ EMAIL - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡ. 9) του τεύχους της διακήρυξης από το Γρ. 9 της Επιτροπής Ερευνών μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, παρακαλείστε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία σας και την οποία θα μας προσκομίζει η εταιρεία ταχυμεταφορών κατά την παραλαβή.

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ( .doc )

 

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
6/12/2012

Γκιώκας Δημοσθένης
26510-08714

21/12/2012, ώρα 10:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΩΝ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,
ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ»


11741/07-09-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 11741/07-09-2012), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Οργάνων Εργαστηρίου (Ομάδες 6, 9 & 10), συνολικού προϋπολογισμού 4.846,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα: 2.362,00 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 6, 762,00 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 9 και 1.722,00 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
6/12/2012

Ζώη Μαριλένα
26510-04322

21/12/2012, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ - ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ»


15771/04-12-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 15771/04-12-2012), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εντύπων, Γραφικής ύλης & Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
5/12/2012

Πομώνης Φίλιππος
26510-08350

20/12/2012, ώρα 11:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΝΑΝΟ-
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΜΕΣΟΚΛΙΜΑΚΑ
ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (NANOMEΣΟ)»


14765/01-11-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 14765/01-11-2012), με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Συσκευής ποροσιμετρίας αζώτου, συνολικού προϋπολογισμού 40.174,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
5/12/2012

Φριλίγγος Ευστάθιος
26510-07559

20/12/2012, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΔΙΑΜΕΜΒΡΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ: ΣΧΕΣΕΙΣ
ΔΟΜΗΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ»


15123/08-11-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 15123/08-11-2012), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 48.030,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα: 10.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 1, 5.464,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 2, 3.270,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 3 και 2.673,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 4, 662,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 5, 10.665,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 6, 810,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 7, 1.247,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 8, 2.454,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 9, 1.680,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 10, 990,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 11, 130,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 12, 1.355,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 13, 1.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 14, 1.530,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 15 και 3.300,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 16

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
9/11/2012

Βαϊμάκης Τιβέριος
26510-08352

26/11/2012, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΤΙΤΑΝΙΑΣ
ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ»


12276/20-09-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 12276/20-09-2012), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Γραφικής Ύλης, συνολικού προϋπολογισμού 800,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
9/11/2012

Αυγερόπουλος Απόστολος
26510-09001

27/11/2012, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΜΕΣΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΧΥΤΑ»


14761/01-011-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 14761/01-011-2012), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εντύπων, Γραφικής Ύλης & Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 1.500,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
9/11/2012

Αυγερόπουλος Απόστολος
26510-09001

28/11/2012, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΜΕΣΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΧΥΤΑ»


14762/01-11-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 14762/01-11-2012), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 20.500,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
6/11/2012

Θ. Παπαμαρκάκη
26510-07563

22/11/2012, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΕΥΡΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΟΣΚΥΣΤΙΝΩΝ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
ZEBRAFISH»


14339/26-10-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 14339/26-10-2012), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εντύπων, Γραφικής ύλης & Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 400,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
6/11/2012

Θ. Παπαμαρκάκη
26510-07563

21/11/2012, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΕΥΡΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΟΣΚΥΣΤΙΝΩΝ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
ZEBRAFISH»


14327/26-10-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 14327/26-10-2012), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 17.600,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
31/10/2012

Παπαλουκάς Κωνσταντίνος
26510-07427

20/11/2012, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΕΥΡΕΣΗ ΝΕΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ
ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ ΜΕ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (HCV-NET)»


14329/26-10-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 14329/26-10-2012), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εντύπων, Γραφικής Ύλης & Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 1.250,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
30/10/2012

Πομώνης Φίλιππος
26510-08350

15/11/2012, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«TΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ
(ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ) ΣΤΗΝ ΉΠΕΙΡΟ (ΒΙΟΗΠΕΙΡΟΣ)»


14144/24-10-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 14144/24-10-2012), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εντύπων, Γραφικής Ύλης & Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 5.500,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
30/10/2012

Πομώνης Φίλιππος
26510-08350

14/11/2012, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«TΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ
(ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ) ΣΤΗΝ ΉΠΕΙΡΟ (ΒΙΟΗΠΕΙΡΟΣ)»


14106/23-10-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 14106/23-10-2012), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 16.500,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα: 5.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 1, 5.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 2 και 5.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 3

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
29/10/2012

Αικατερίνη Γούλα
26510-08454

13/11/2012, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών &
Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»


14120/23-10-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 14120/23-10-2012), με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια Υπηρεσιών Catering, συνολικού προϋπολογισμού 5.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
22/10/2012

Τσίκαρης Βασίλειος
26510-08383

6/11/2012, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»


13793/16-10-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 13793/16-10-2012), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Γραφικής Ύλης & Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 700,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
22/10/2012

Παναγιώτης Βασιλειάδης

26510-08814

--
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Ψηφιακές Υπηρεσίες Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων – ΠΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – Υπ 2»


--

--

 

Αποτελέσματα Διαβούλευσης για το έργο με τίτλο: «Ψηφιακές Υπηρεσίες Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – ΠΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – Υπ 2»

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθιστά γνωστό ότι ολοκληρώθηκε η Δημόσια Διαβούλευση για το διαγωνισμό : «Ψηφιακές Υπηρεσίες Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Επέκταση και Αναβάθμιση Λειτουργικών Πληροφοριακών Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων», η οποία υλοποιείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ (2007-2013).

*Δεν υπήρξαν σχόλια κατά τη δημόσια διαβούλευση.*

Όλα τα σχετικά αρχεία έχουν αποσταλεί στη Διαχειριστική Αρχή του έργου από την οποία και αναμένεται η οριστική έγκριση, για να προχωρήσει ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού (ανάρτηση στο Διαδίκτυο).

 

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
16/10/2012

Ευθαλία Γερωνυμάκη
26510-07278

01/11/2012, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»


13546/11-10-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 13546/11-10-2012), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την προμήθεια Υπηρεσιών Catering & τιμητικών πλακετών, συνολικού προϋπολογισμού 1.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα 1.100,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας Α και 600,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας B

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
15/10/2012

Παπαχρήστος Νικηφόρος
26510-07479

31/10/2012, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΠΕ2)»


13337/08-10-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 13337/08-10-2012), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 400,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
8/10/2012

Σάββας Δημητριάδης
sdimitr@cc.uoi.gr
26510-05952

--
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΟΛΥΜΠΙΑΣ"»


--

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ( .pdf )

 

Αποτελέσματα Διαβούλευσης για το έργο με τίτλο: «Συγκρότηση Ιδρυματικού Αποθετηρίου»

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθιστά γνωστό ότι ολοκληρώθηκε η Δημόσια Διαβούλευση για το υποέργο 3 : «Συγκρότηση Ιδρυματικού Αποθετηρίου» της ενταγμένης πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΟΛΥΜΠΙΑΣ"» (MIS 304121), η οποία υλοποιείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Πρόσκληση 21.1) του ΕΣΠΑ (2007-2013).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ( .pdf )

Όλα τα σχετικά αρχεία έχουν αποσταλεί στη Διαχειριστική Αρχή του έργου από την οποία και αναμένεται η οριστική έγκριση, για να προχωρήσει ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού (ανάρτηση στο Διαδίκτυο).

 

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
26/9/2012

Βαϊμάκης Τιβέριος
26510-08352

11/10/2012, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΤΙΤΑΝΙΑΣ
ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ»


12273/20-09-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 12273/20-09-2012), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 9.200,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα: 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 1, 6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 2 και 1.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 3,

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
26/9/2012

Βαϊμάκης Τιβέριος
26510-08352

11/10/2012, ώρα 10:00 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΤΙΤΑΝΙΑΣ
ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ»


12276/20-09-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 12276/20-09-2012), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Γραφικής Ύλης, συνολικού προϋπολογισμού 800,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
25/9/2012

Βεζυράκη Πατρώνα
26510-07575

10/10/2012, ώρα 10:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ
ΚΛΙΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΧΘΥΩΝ
ΥΨΗΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ
ΑΞΙΑΣ - ΕΠΑΝ ΙΙ-ΕΠ-09-ΣΥΝ-24-1069-
IXΘYASIS»


12021/14-09-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 12021/14-09-2012), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Καταψύκτη, συνολικού προϋπολογισμού 15.470,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
25/9/2012

Βεζυράκη Πατρώνα
26510-07575

10/10/2012, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ
ΚΛΙΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΧΘΥΩΝ
ΥΨΗΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ
ΑΞΙΑΣ - ΕΠΑΝ ΙΙ-ΕΠ-09-ΣΥΝ-24-1069-
IXΘYASIS»


12014/14-09-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 12014/14-09-2012), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Χημικών & Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 12.710,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
25/9/2012

Τσελέπης Αλέξανδρος
26510-08365

25/10/2012, ώρα 14:00 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ
ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΕ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΩΝ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ)»


12025/14-09-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Τακτικός Ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου/ων, για την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων & Γραφικής Ύλης στα πλαίσια του Έργου με τίτλο «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ)» (Κωδ. Ε.Ε. 80782) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ: 09ΣΥΝ-12-827 ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑΕ 013/8-2010ΣΕ01380022), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους.

Τόπος παράδοσης ειδών: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Χημείας, Εργαστήριο Βιοχημείας.

Προϋπολογισμός: 30.800,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (25.040,65 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ).

*** Για την παραλαβή του τεύχους της διακύρηξης από το Γρ. 9 της Επιτροπής Ερευνών μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, παρακαλείστε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία σας και την οποία θα μας προσκομίζει η εταιρεία ταχυμεταφορών κατά την παραλαβή.

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ( .doc )

 

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
21/9/2012

Τασιούλα Μαρία
26510-08345

Σταλίκας Κωνσταντίνος
26510-08414

22/10/2012, ώρα 14:00 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΦΑΙΝΟΛΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΛΙΑΣ-ΕΛΙΕΣ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ,
ΑΠΟΝΕΡΑ, ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ (BIO-OLEA)»


11874/12-09-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Τακτικός Ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου/ων, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» στα πλαίσια του Έργου με τίτλο «ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΦΑΙΝΟΛΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΛΙΑΣ-ΕΛΙΕΣ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, ΑΠΟΝΕΡΑ, ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ (BIO-OLEA)» (Κωδ. Ε.Ε. 80826), το οποίο εντάσσεται στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τη συγχρηματοδότηση εθνικών πόρων Ελλάδος και Ιταλίας.

Τόπος παράδοσης ειδών: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Προϋπολογισμός: 116.600,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (94.796,75 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ).

*** Για την παραλαβή του τεύχους της διακύρηξης από το Γρ. 9 της Επιτροπής Ερευνών μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, παρακαλείστε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία σας και την οποία θα μας προσκομίζει η εταιρεία ταχυμεταφορών κατά την παραλαβή.

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ( .doc )

 

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
18/9/2012

Νικόλαος Ράπτης
26510-05979

3/10/2012, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ»»


5342/26-04-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 5342/26-04-2012), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού & Υποδομών Πληροφοριακών Συστημάτων, συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
13/9/2012

Γκιώκας Δημοσθένης
26510-08714

28/9/2012, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΩΝ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ
ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΡΥΠΩΝ ΣΕ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ»


11741/07-09-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 11741/07-09-2012), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Οργάνων Εργαστηρίου, συνολικού προϋπολογισμού 73.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα: 3.914,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 1, 3.690,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 2, 2.153,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 3, 22.755,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 4, 7.353,00 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 5, 2.362,00 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 6, 20.049,00 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 7, 9.040,00 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 8, 762,00 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 9 και 1.722,00 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 10

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
12/9/2012

Λουλούδη Μαρία
26510-08418

27/9/2012, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟ -
ΚΑΙ ΜΕΣΟΠΟΡΩΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»


11697/06-09-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 11697/06-09-2012), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού 53.718,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα: 33.218,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 1, 8.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 2, 6.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 3 και 6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 4

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
11/9/2012

Κοσμίδης Κωνσταντίνος
26510-08537

26/9/2012, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΒΡΑΧΥΒΙΩΝ ΚΑΙ
ΙΣΧΥΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ
ΠΑΛΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ)»


11618/05-09-2012

1. Περίληψη ( .pdf )

2. Τεχν. Προδιαγραφές ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 11618/05-09-2012), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Οπτικού Παραμετρικού Ενισχυτή, συνολικού προϋπολογισμού 39.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
31/7/2012

Τασιούλα Μαρία
eediagon@cc.uoi.gr
26510-08345

17/8/2012, ώρα 15:00 μ.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΦΑΙΝΟΛΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΛΙΑΣ-ΕΛΙΕΣ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ,
ΑΠΟΝΕΡΑ, ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ (BIO-OLEA)»


ΑΠΟ 31/7/2012 ΕΩΣ 17/8/2012

1. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ( .pdf )

2. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ( .doc )

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διεξάγει δημόσια διαβούλευση για την προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: “ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΦΑΙΝΟΛΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΛΙΑΣ-ΕΛΙΕΣ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, ΑΠΟΝΕΡΑ, ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ (BIO-OLEA) ” το οποίο εντάσσεται στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τη συγχρηματοδότηση εθνικών πόρων Ελλάδος και Ιταλίας, και υλοποιείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ως Δικαιούχος της πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 304123.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 116.600,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Αξία χωρίς ΦΠΑ 94.796,75 €. Το έργο αναφέρεται στην επίτευξη ενός διττού στόχου:

1. Στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών δια του Διαδικτύου σε όλους τους συναλλασσόμενους με το Πανεπιστήμιο, με στόχο την αυτοματοποίηση των διαδικασιών, την επιτάχυνσή τους, την παρακολούθησή της και διευκόλυνση των συναλλασσομένων, είτε πρόκειται για εργαζομένους του Πανεπιστημίου, είτε για την διοίκηση του ΥΠΘ & ΔΒΜ, είτε για πολίτες που συναλλάσσονται με τον Πανεπιστήμιο

2. Στην εγκατάσταση, επέκταση και ολοκλήρωση των πληροφοριακών συστημάτων του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων σε ένα ενιαίο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα το οποίο θα μηχανογραφεί και θα αυτοματοποιεί τον κύκλο ζωής των καίριων Διευθύνσεων και Τμημάτων του Πανεπιστημίου και θα επιτρέπει την υλοποίηση των παραπάνω υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 01/08/2012 έως και τις 17/08/2012, ενώ η υποβολή των σχετικών ερωτήσεων και προτάσεων/παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο αποστέλλοντας το αντίστοιχο ειδικό έντυπο υποβολής παρατηρήσεων της δημόσιας διαβούλευσης με e-mail στη διεύθυνση: eediagon@cc.uoi.gr

Διαβούλευση

Κατάσταση: Ανοικτή
Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Προϋπολογισμός: 116.600,00 €συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (94.796,75 € χωρίς ΦΠΑ)

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
31/7/2012

Τσελέπης Αλέξανδρος
eediagon@cc.uoi.gr
26510-08785

17/8/2012, ώρα 15:00 μ.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ
ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΕ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΩΝ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ)»
(Κωδ. Ε.Ε. 80782)»


ΑΠΟ 31/7/2012 ΕΩΣ 17/8/2012

1. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ( .pdf )

2. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ( .doc )

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διεξάγει δημόσια διαβούλευση για την προκήρυξη Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας Εργαστηριακών Αναλωσίμων & Γραφικής Ύλης για τις ανάγκες του έργου με τίτλο: «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ)» (Κωδ. Ε.Ε. 80782), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 30.800,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Αξία χωρίς ΦΠΑ: 25.040,65 €.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 01/08/2012 έως και τις 17/08/2012 ενώ η υποβολή των σχετικών ερωτήσεων και προτάσεων/παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο αποστέλλοντας το αντίστοιχο ειδικό έντυπο υποβολής παρατηρήσεων της δημόσιας διαβούλευσης με e-mail στη διεύθυνση: eediagon@cc.uoi.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα συνημμένα αρχεία της πρόσκλησης.

Διαβούλευση

Κατάσταση: Ανοικτή
Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Προϋπολογισμός: 30.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (25.040,65 € χωρίς ΦΠΑ)

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
24/7/2012

Σάββας Δημητριάδης
sdimitr@cc.uoi.gr
26510-05952

9/8/2012, ώρα 15:00 μ.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΟΛΥΜΠΙΑΣ"»


ΑΠΟ 24/7/2012 ΕΩΣ 9/8/2012

1. Τεύχος Α προκήρυξης ( .pdf )

2. Τεύχος Β προκήρυξης ( .pdf )

3. Τεύχος Γ προκήρυξης( .pdf )

4. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ( .doc )

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διεξάγει δημόσια διαβούλευση για την προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Συγκρότηση Ιδρυματικού Αποθετηρίου». Το έργο αφορά την δημιουργία Υποδομών Ανοικτής Πρόσβασης στην επιστημονική παραγωγή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και την αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος.

Το κύριο αντικείμενο του έργου συνίσταται στην υλοποίηση του Ιδρυματικού Αποθετηρίου “ΟΛΥΜΠΙΑΣ” του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το οποίο, θα περιλαμβάνει την επιστημονική παραγωγή του Ιδρύματος προσφέροντας υπηρεσίες:

• συλλογής, τεκμηρίωσης, αποθήκευσης & μακροχρόνιας συντήρησης του ψηφιακού υλικού,

• αυτό-αρχειοθέτησης, αναδρομικής αρχειοθέτησης, οργανωμένης διαχείρισης και διάχυσης της επιστημονικής εκροής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε ψηφιακή μορφή.

Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικού Ιδρυματικού Αποθετηρίου καθώς και την ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση επιστημονικού υλικού. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται επίσης και η αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο κεντρικό πλήρως παραγωγικό και αποτελεσματικό διαδικτυακό περιβάλλον, μέσα από το οποίο θα γίνεται η διάθεση του περιεχομένου του Ιδρυματικού Αποθετηρίου και των ενοποιημένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης.

Το έργο περιλαμβάνεται στην ενταγμένη πράξη «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΟΛΥΜΠΙΑΣ"» με MIS 304121, η οποία υλοποιείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Πρόσκληση 21.1) του ΕΣΠΑ (2007-2013).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 475.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Αξία χωρίς ΦΠΑ 386.178,86 €. Η διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 25/07/2012 έως και τις 09/08/2012 ενώ η υποβολή των σχετικών ερωτήσεων και προτάσεων/παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο αποστέλλοντας το αντίστοιχο ειδικό έντυπο υποβολής παρατηρήσεων της δημόσιας διαβούλευσης με e-mail στη διεύθυνση: sdimitr@cc.uoi.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα συνημμένα αρχεία της πρόσκλησης.

Διαβούλευση

Κατάσταση: Ανοικτή
Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Προϋπολογισμός: 475.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (386.178,86 € χωρίς ΦΠΑ)

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
24/7/2012

Βασιλειάδης Παναγιώτης
eediagon@cc.uoi.gr
26510-0881

9/8/2012, ώρα 15:00 μ.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Ψηφιακές Υπηρεσίες Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων - Επέκταση και Αναβάθμιση
Λειτουργικών Πληροφοριακών
Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων»


ΑΠΟ 24/7/2012 ΕΩΣ 9/8/2012

1. Τεύχος Α προκήρυξης ( .pdf )

2. Τεύχος Β προκήρυξης ( .pdf )

3. Τεύχος Γ προκήρυξης( .pdf )

4. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ( .doc )

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διεξάγει δημόσια διαβούλευση για την προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: “Ψηφιακές Υπηρεσίες Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Επέκταση και Αναβάθμιση Λειτουργικών Πληροφοριακών Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων” το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» που έχει ενταχθεί στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) με την Απόφαση CCI 2007 GR 16 1 PO 002/26-10-2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και υλοποιείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ως Δικαιούχος της πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 304123.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 172.750,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Αξία χωρίς ΦΠΑ 140.447,15 €.

Το έργο αναφέρεται στην επίτευξη ενός διττού στόχου: 1. Στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών δια του Διαδικτύου σε όλους τους συναλλασσόμενους με το Πανεπιστήμιο, με στόχο την αυτοματοποίηση των διαδικασιών, την επιτάχυνσή τους, την παρακολούθησή της και διευκόλυνση των συναλλασσομένων, είτε πρόκειται για εργαζομένους του Πανεπιστημίου, είτε για την διοίκηση του ΥΠΘ & ΔΒΜ, είτε για πολίτες που συναλλάσσονται με τον Πανεπιστήμιο 2. Στην εγκατάσταση, επέκταση και ολοκλήρωση των πληροφοριακών συστημάτων του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων σε ένα ενιαίο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα το οποίο θα μηχανογραφεί και θα αυτοματοποιεί τον κύκλο ζωής των καίριων Διευθύνσεων και Τμημάτων του Πανεπιστημίου και θα επιτρέπει την υλοποίηση των παραπάνω υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 25/07/2012 έως και τις 09/08/2012, ενώ η υποβολή των σχετικών ερωτήσεων και προτάσεων/παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο αποστέλλοντας το αντίστοιχο ειδικό έντυπο υποβολής παρατηρήσεων της δημόσιας διαβούλευσης με e-mail στη διεύθυνση: eediagon@cc.uoi.gr

Διαβούλευση

Κατάσταση: Ανοικτή
Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Προϋπολογισμός: 172.750,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (140.447,15 € χωρίς ΦΠΑ)

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
18/7/2012

Ευάγγελος Καρμίρης
26510-07942 & 07952

5/8/2012, ώρα 15:00 μ.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ στα
πλαίσια των έργων της Νέας Γνώσης -
του επιχειρησιακού Προγράμματος
«ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ –
ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς
(ΕΣΠΑ 2007-2013)»


ΑΠΟ 19/7/2012 ΕΩΣ 5/8/2012

1. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ( .pdf )

2. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ( .doc )

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διεξάγει Δημόσια Διαβούλευση για την προκήρυξη του Διεθνούς Ανοικτού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» με προϋπολογισμό 306.420,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (249.121,95 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ), στα πλαίσια υλοποίησης των έργων «ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ» τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης- ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013).

Η διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 19/07/2012 έως και τις 05/08/2012 (και μέχρι ώρα 15:00 μ.μ), ενώ η υποβολή των σχετικών προτάσεων/παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά αποστέλλοντας το αντίστοιχο ειδικό έντυπο (φόρμα δημόσιας διαβούλευσης) με e-mail στη διεύθυνση: eediagon@cc.uoi.gr

Διαβούλευση

Κατάσταση: Ανοικτή
Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΕΛΚΕ)
Προϋπολογισμός: 306.420,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (249.121,95 € χωρίς ΦΠΑ)

     

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Επιτροπή Ερευνών