Σεμινάριο Έργων ΠΕΝΕΔ 2001

Το σεμινάριο ξεκίνησε στις 16/5/2005 και είχε διάρκεια 100 ώρες. Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το υποστηρικτικό υλικό του σεμιναρίου.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ
ΥΛΙΚΟ
Γ. Ντέτσικας
Διοίκηση & Διαχείριση Έργων μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας
Χ. Σαβρανίδης
Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Β. Τσιάρα
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Β. Τσιάρα
Έντυπο Υποβολής Πρότασης
Β. Τσιάρα
ΤΔΥ
Β. Τσιάρα
Δείκτες
Β. Τσιάρα
Διακριτά Τμήματα
Β. Τσιάρα
Διοικητικές Καταστάσεις
Β. Τσιάρα
Επιλέξιμες Δαπάνες
Δ. Σανόπουλος
Ελληνικό Δίκτυο Κέντρων Κινητικότητας
Ε. Γερωνυμάκη
Συνέντευξη Επιλογής
Ε. Γερωνυμάκη
Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος
Ε. Γερωνυμάκη
Ευρωπαϊκό Βιογραφικό Σημείωμα (Europass CV)
Βασίλης Δάγλας
Έργο «Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα»
Τατιάνα Παπαδοπούλου
Ο.Β.Ι. (Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας)
Τατιάνα Παπαδοπούλου
Intellectual Property Rights (IPR) Helpdesk
Τατιάνα Παπαδοπούλου

European Patent Office

Βασίλης Δάγλας
Επιστημονική και Τεχνολογική Πολιτική
Βασίλης Δάγλας
Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

 

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Επιτροπή Ερευνών