Σεμινάριο Marie Curie 2005

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 19/4/2005. Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το υποστηρικτικό υλικό του σεμιναρίου.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ
ΥΛΙΚΟ

Καθ. Ι. Γεροθανάσης,

Εθνικός Εκπρόσωπος για το πρόγραμμα "Ανθρώπινοι πόροι και κινητικότητα - Δράσεις Marie Curie"

Η ελληνική συμμετοχή στις Δράσεις Marie Curie: στοιχεία και τάσεις

Henry Scott,

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης – Εθνικό Σημείο Επαφής, Αθήνα

Οι ανοικτές προσκλήσεις στο Πρόγραμμα "Ανθρώπινοι πόροι και κινητικότητα"
Προετοιμασία και υποβολή προτάσεων - Ο ρόλος του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης ως Εθνικό Σημείο Επαφής

Αναπλ. Καθ. Γ. Ευαγγελάκης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Τμ. Φυσικής

Δράσεις Marie Curie: Μία προσωπική εμπειρία

κ. Δ. Σανόπουλος,

Συντονιστής του Δικτύου, ΕΚΕΤΑ, Θεσσαλονίκη

Το Ελληνικό Δίκτυο Κέντρων Κινητικότητας

 

Χρήσιμες Διευθύνσεις στο Διαδίκτυο

 

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα

 

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Επιτροπή Ερευνών