Ημερίδα παρουσίασης ανοικτών προσκλήσεων του 7ου ΠΠ της ΕΕ
και των ειδικών προγραμμάτων:

«Κοινωνικό-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες », «Περιβάλλον », «IΔΕΕΣ», « Περιφέρειες της Γνώσης», «Ερευνητικό Δυναμικό», «Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες βιομηχανικές διεργασίες», «Διεθνής συνεργασία»

Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2008, Αίθουσα Λόγου & Τέχνης Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφοριακό Υλικό Ημερίδας - Παρουσιάσεις

Γενική Παρουσίαση του 7ου ΠΠ και των ανοικτών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων

Α. Καραχάλιου,

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/ΕΙΕ 

Κοινωνικό-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Α. Καραχάλιου,

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/ΕΙΕ 

Πρόγραμμα «Ιδέες» του 7ου ΠΠ

Α. Καραχάλιου,

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/ΕΙΕ

Περιβάλλον

Δρ. Ν. Κακιζής,

ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες βιομηχανικές διεργασίες

Δρ. Κ. Τζιτζινού,

ΙΤΕ/Δίκτυο Πράξη

Ερευνητικό Δυναμικό, Περιφέρειες της Γνώσης

Α. Καραχάλιου,

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/ΕΙΕ 

Διεθνής συνεργασία

Δρ. Κ. Τζιτζινού,

ΙΤΕ/Δίκτυο Πράξη

Enterprise Europe Network-Hellas

Ι. Δασκαλόπουλος,

Επιμελητήριο Ιωαννίνων

Νομικά και οικονομικά θέματα του 7ου ΠΠ

Δρ. Κ. Τζιτζινού,

ΙΤΕ/Δίκτυο Πράξη

Οδηγίες για τη συγγραφή προτάσεων, ορολογία 7ου ΠΠ

Δρ. Κ. Τζιτζινού,

ΙΤΕ/Δίκτυο Πράξη

 

Σχετικά Έντυπα / Υλικό Ημερίδας

 

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα

 

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Επιτροπή Ερευνών