2ήμερο Έρευνας & Τεχνολογίας από την ΓΓΕΤ (
23 & 24 Μαΐου 2005 )

Πληροφοριακό Υλικό Ημερίδας - Παρουσιάσεις

Παρουσίαση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας

κα Πηνελόπη   Σπηλιώτη,

Προϊσταμένη του Αυτοτελούς  Τμήματος Εκδόσεων, Συνεδρίων & Εκθέσεων, ΓΓΕΤ

«Ερευνητικά Προγράμματα ΓΓΕΤ»  

κα. Ματίνα Κουμεντάκου,

Δ/ντρια,  Δ/νση Ερευνητικών  

«Τεχνολογικά Προγράμματα ΓΓΕΤ»

κ. Ερρίκος Φωκάς,

Δ/ντής,   Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης, ΓΓΕΤ 

«Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Δυναμική Παρουσία στην Έρευνα & Τεχνολογία με Όραμα για το Μέλλον»

κ. Ιωάννης Γεροθανάσης,

Καθηγητής του Τμήματος Χημείας, Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

«Δίκτυο Ερευνητικών Εργαστηριακών Μονάδων και Κέντρων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»

κ. Κωνσταντίνος Κοσμίδης,

Αν. Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

«Καινοτομία στην Ήπειρο-Δραστηριότητες του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου»

κ. Δημήτριος Φωτιάδης,

Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

«Διοίκηση και Διαχείριση Έργων μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας»

κ. Γεώργιος Ντέτσικας,

Προϊστάμενος  του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

«Παρουσίαση του ΙΤΕ – ΙΒΕ (Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών Ιωαννίνων)»

κ. Θεόδωρος Φώτσης,

Καθηγητής  της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

«Ερευνητικές Κοινοπραξίες – Περιφερειακά Προγράμματα»

κα Πολυτίμη Σακελλαρίου,

Προϊσταμένη στο Αυτοτελές Τμήμα Διαρθρωτικών Προγραμμάτων, ΓΓΕΤ

«7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Επίδειξης της Ε.Ε»

κα Αλίκη Παππά,

Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού, ΓΓΕΤ

«Παρουσίαση Διακρατικών Συνεργασιών της ΓΓΕΤ»

κα Βασιλική Κερασιώτη,

Yπεύθυνη  Διακρατικών Συνεργασιών, Τμήμα Διακρατικών Σχέσεων, ΓΓΕΤ

«Η Έρευνα σε Θέματα Διαχείρισης Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος και η Συμβολή του Ε.Θ.Ι.Α.Γ.Ε. στην Προώθησή της»

Δρ. Κ. Κασιούμης,

Τακτικός Ερευνητής Ε.Θ.Ι.Α.Γ.Ε

«Βιοχημικές και Μοριακές Προσεγγίσεις στη Μελέτη Λιμναίων Οικοσυστημάτων. Το Παράδειγμα της Λίμνης Παμβώτιδας»

Δρ. Ιωάννης Σαΐνης,

ΕΤΕΠ του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

 

 

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα

 

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Επιτροπή Ερευνών