ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ

 

17-5-2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΝΑΓΩΓΗ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΑΠΟ ΡΥΠΑΣΜΕΝΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ"

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 9078/2013 .pdf

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΦΑΙΝΟΛΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΛΙΑΣ-ΕΛΙΕΣ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, ΑΠΟΝΕΡΑ, ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ (BIO-OLEA)"

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 9081/2013 .pdf


14-5-2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "EPIRUS ON ANDROIDS: ΕΜΠΙΣΤΗ, ΜΕ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ"

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 8781/2013 .pdf


10-5-2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΥΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ"

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 8627/2013 .pdf

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ"

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 8524/2013 .pdf

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΚΡΙΒΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΫΛΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (SMARTONICS)"

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 8526/2013 .pdf

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΔΙΑΦΩΝΗΕΝ: ΦΩΝΗΕΝΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ: ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΟΥ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ"

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 8500/2013 .pdf, 8527/2013 .pdf

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΠΕ2)"

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 8528/2013 .pdf

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΣΥΜΒΙΩΤΙΚΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΝΕΩΝ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΜΥΓΑΣ (ΣΥΜΒΙΟΜΙΚΗ)"

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 8499/2013 .pdf

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "EPIRUS ON ANDROIDS: ΕΜΠΙΣΤΗ, ΜΕ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ"

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 8501/2013 .pdf

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ"

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 8502/2013 .pdf


27-3-2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΚΡΙΒΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΫΛΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (SMARTONICS)"

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5523/27-3-2013 .pdf


21-3-2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ"

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5259/2013 .pdf

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΓΝΩΣΗ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1)"

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ: 5260/2013 .pdf,

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΔΙΑΦΩΝΗΕΝ: ΦΩΝΗΕΝΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ: ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΟΥ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ"

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ: 5261/2013 .pdf,


15-3-2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΧΑΛΑΡΗ ΥΛΗ ΥΠΟ ΣΚΛΗΡΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ"

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 4943/2013 .pdf

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟ - ΚΑΙ ΜΕΣΟΠΟΡΩΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ"

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ: 4944/2013 .pdf, 4945/2013 .pdf

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΤΗΛΕΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ (TELECARDIOLOGY)"

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ: 4941/2013 .pdf, 4942/2013 .pdf


11-3-2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ, IN VIVO ΜΕΛΕΤΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ RAMAN"

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 4527/11-3-2013 .pdf


27-2-2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΒΡΑΧΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3792/2013 .pdf

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΝΑΝΟ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΜΕΣΟΚΛΙΜΑΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (NANOMEΣΟ)"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3793/2013 .pdf


13-2-2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΠΕ2)"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3158/14-2-2013 .pdf

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ M-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ – NAVITOUR"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3093/2013 .pdf


1-2-2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΥΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2136/2013 .pdf

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΣΥΜΒΙΩΤΙΚΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΝΕΩΝ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΜΥΓΑΣ (ΣΥΜΒΙΟΜΙΚΗ)"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2137/2013 .pdf


28-1-2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΣΥΜΒΙΩΤΙΚΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΝΕΩΝ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΜΥΓΑΣ (ΣΥΜΒΙΟΜΙΚΗ)"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1820/2013 .pdf


 

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ

 


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΗΣ  ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1385/2013 .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΩΝ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1287/2013 .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1288/2013 .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (BRAMA)"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1291/2013 .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΟΛΥΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΟΝΙΔΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ -  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 905/2013 .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 906/2013 .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ KΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ EΙΚΟΝΕΣ ΤΕΣΤ ΠΑΠ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 907/2013 .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ : «ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ LHC»"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 908/2013 .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΕΓΓΕΝΩΣ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (ΕΕΠ): ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 909/2013 .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΔΙΑΜΕΜΒΡΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ: ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 910/2013 .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Ο ΡΟΛΟΣ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΚΚ/NF-ΚB ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΟΝΙΔΙΩΝ- ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ E2F IN VITRO ΚΑΙ IN VIVO ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 911/2013 .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΧΘΥΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ -ΙΧΘΥΑSIS (09ΣΥΝ-24-1069)"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 912/2013 .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΝΑΝΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟ-ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 913/2013 .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "EPIRUS ON ANDROIDS: ΕΜΠΙΣΤΗ, ΜΕ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17844/2012 .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ M-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ – NAVITOUR"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17841/2012 .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ, IN VIVO ΜΕΛΕΤΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ RAMAN"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17831/2012 .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "TΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ) ΣΤΗΝ ΉΠΕΙΡΟ (ΒΙΟΗΠΕΙΡΟΣ)"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17815/2012 .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "INTERSOCIAL: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16279/2012 .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΩΝ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16887/2012 .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΥΡΕΣΗ ΝΕΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (HCV-NET)"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16312/2012 .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΘΑΛΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΟΞΕΙΔΟ-ΑΝΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΚΥΣΤΕΪΝΗΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16898/2012 .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΦΑΙΝΟΛΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΛΙΑΣ-ΕΛΙΕΣ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, ΑΠΟΝΕΡΑ, ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ (BIO-OLEA)"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16922/2012 .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟ - ΚΑΙ ΜΕΣΟΠΟΡΩΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16923/2012 .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "Παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για την εκπαίδευση μαθητών στην αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών - ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16904/2012 .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΑΡΑΧΘΟ ΚΑΙ VJOSE (WWQM-AVR)"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16908/2012 .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16903/2012 .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΔΑΣΤΑ)"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16905/2012 .pdf , 16906/2012 .pdf , 16907/2012 .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΥΤΟ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΕΤΑΣΤΑΘΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΑΠΟ ΜΟΡΙΑΚΑ ΣΕ ΥΠΕΡΜΟΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΕΣΟΣΚΟΠΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16163/6-12-2012 .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "Ανάπτυξη νανοδομημένης τιτανίας με βελτιωμένη φωτοκαταλυτική δράση και εφαρμογή σε χρώματα επιφανειών με στόχο την εξυγίανση εσωτερικών χώρων"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15564/3-12-2012 .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "Ψηφιακή Βιβλιοθήκη για αποθήκευση, επεξεργασία και αυτόματη περίληψη βίντεο - Digital library for VIDEO storing, processing & SUMarization"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15569/3-12-2012 .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "Θαλής – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Αναγωγή εξασθενούς χρωμίου από ρυπασμένα ύδατα και υγρά απόβλητα"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15570/3-12-2012 .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15065/6-11-2012 .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15066/6-11-2012 .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΕΥΡΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΟΣΚΥΣΤΙΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ZEBRAFISH"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15068/6-11-2012 .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΔΙΑΜΕΜΒΡΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ: ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14909.2012 .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΤΗΛΕΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ (TELECARDIOLOGY)"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14908.2012 .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΓΝΩΣΗ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14906.2012 .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11979/14-9-2012 .pdf και 11978/14-9-2012 .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΩΝ ΚΙΝΑΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11981/14-9-2012 .pdf , 11982/14-9-2012 .pdf και 11983/14-9-2012 .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11849/11-9-2012, 11857/11-9-2012,
11858/11-9-2012, 11859/11-9-2012 και 11860/11-9-2012 .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13734/15-10-2012 .pdf και 13735/15-10-2012 .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟ - ΚΑΙ ΜΕΣΟΠΟΡΩΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13733/15-10-2012 .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "Εκτίμηση της παρουσίας και βαθμού σοβαρότητας της Καρδιαγγειακής Νόσου με βάση το λιπιδαιμικό και μεταβολικό προφίλ των συστατικών του αίματος"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13367/8-10-2012 .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΥΡΕΣΗ ΝΕΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (HCV-NET)"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13363/8-10-2012 .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΒΡΑΧΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13348/8-10-2012 .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΦΑΙΝΟΛΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΛΙΑΣ-ΕΛΙΕΣ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, ΑΠΟΝΕΡΑ, ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ (BIO-OLEA) "

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2510/1-3-2012 .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΔΑΣΤΑ)"

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5538/18-5-2011:
- ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ 5 ΚΑΙ 6 .pdf
- ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ 7 ΚΑΙ 8 .pdf

2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11891/12-10-2011: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟ 6 .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 304121 ΥΠΟΕΡΓΟ 1 "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ""

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

2671/5-3-2012 .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΔΑΣΤΑ)"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

5538/18-5-2011, ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ 1 ΚΑΙ 2 .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΧΥΤΑ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

3129/13-3-2012 .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "Ο ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ (15ος- 20ος ΑΙΩΝΑΣ). ΜΕΛΕΤΗ, ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

16814, 16815, 16816, 16817/19-12-2011 .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΦΑΙΝΟΛΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΛΙΑΣ-ΕΛΙΕΣ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, ΑΠΟΝΕΡΑ, ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ (BIO-OLEA)"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

2509/1-3-2012 .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "Παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για την εκπαίδευση μαθητών στην αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών - ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

3180_14-3-2012 .pdf

3181_14-3-2012 .pdf

3182_14-3-2012 .pdf

3183_14-3-2012 .pdf

3184_14-3-2012 .pdf

3185_14-3-2012 .pdf

3186_14-3-2012 .pdf

3187_14-3-2012 .pdf

3188_14-3-2012 .pdf

3190_14-3-2012 .pdf

3191_14-3-2012 .pdf

3192_14-3-2012 .pdf

3198_14-3-2012 .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΡΥΠΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

1915_15-2-2012 .pdf

1916_15-2-2012 .pdf

1917_15-2-2012 .pdf

1915_15-2-2012 .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΔΙΑΜΕΜΒΡΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ: ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

3170_20122 .pdf

3171_20122 .pdf

3172_20122 .pdf

3175_20122 .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ KΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ EΙΚΟΝΕΣ ΤΕΣΤ ΠΑΠ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

3029/12-3-2012 .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "INTERSOCIAL: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

2672/5-3-2012 .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΣΙΩΝ, ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

17045/21-12-2011 .pdf, 17046/21-12-2011, .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

914/24-1-2012 , .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

916/24-1-2012 , .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ KΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ EΙΚΟΝΕΣ ΤΕΣΤ ΠΑΠ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

676, 677, 678, 679, 680/19-1-2012, .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

16697/15-12-2011 , .pdf - 16699/15-12-2011, .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΗΣ  ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

331/11-1-2012 , .pdf - 332/11-1-2012, .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΑΞΗ ΣΤΗΡΙΖΩ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΡΓΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΥΠΟΕΡΓΟ 8, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΡΙΖΩ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

16099/9-12-2011, .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

11876/12-10-2011, .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "EPIRUS ON ANDROIDS: ΕΜΠΙΣΤΗ, ΜΕ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ "

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ: 16703/15-12-2011, 16705/15-12-2011 και 16706/15-12-2011 - .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ "

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 15948/8-12-2011 - .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: 4082/6-4-2011 - .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 304121 ΥΠΟΕΡΓΟ 1 "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΙ: 8757/25-7-2011 - .pdf

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΙ: 8758/25-7-2011 - .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΔΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΟΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΡΟΛΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ "

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: 15399/29-11-2011 - .jpg

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: 15400/29-11-2011 - .jpg


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ: ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: 11287/3-10-2011 - .pdf

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: 11289/3-10-2011 - .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ"

3264/15-3-2011 - .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩN"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

3828/30-3-2011 - .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

11884/12-10-2011 - .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΟ ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

7761/21-9-2011 - .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ "

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

11000/21-9-2011 - .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

8755/25-7-2011 - .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

5122/9-5-2011 - .pdf ,

5125/9-5-2011 - .pdf ,

5126/9-5-2011 - .pdf

5128/9-5-2011 - .pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ"

(ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: 8754/25-7-2011)

Περισσότερες πληροφορίες ( .pdf και .pdf )


ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΔΑΣΤΑ)".

(Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 2356/23-2-2011)

Περισσότερες πληροφορίες ( 12322-2011.pdf , 12323-2011.pdf , 12324-2011.pdf )


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΜΟΔΙΠ Π.Ι.)"

(Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 5121/9-5-2011)

Περισσότερες πληροφορίες ( .pdf )


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ", σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1899/11-2-2011 Πρακτικό Επιλογής.

(Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 6016/13-7-2010)

Η Επιτροπή Αξιολόγησης προτείνει: ·

Για την Θέση 1: Σύμβουλος Σταδιοδρομίας την κα. Στάμου Μαρία με 2η στην κατάταξη την κα. Πλατή Δάφνη και 3η στην κατάταξη την κα. Γερολυμάτου Αλίκη.

Για τη Θέση 2: Υπεύθυνος Επικοινωνίας με Φοιτητές την κα. Λαμπρίδη Αθηνά με 2η στην κατάταξη την κα. Καραβά Σταυρούλα και 3η στην κατάταξη την κα. Γούδα Ελευθερία.

Για τη Θέση 3: Υπεύθυνος Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας τον κ. Βουζώνη Σταύρο με 2η στην κατάταξη την κα. Τσιρώνη Χρυσούλα και 3η στην κατάταξη την κα. Καφαντάρη Ελένη.

Για τη Θέση 4: Υπεύθυνος Γραφείου Διασύνδεσης (Αγρίνιο) την κα. Κάλλη Κωνσταντίνα με 2ο στην κατάταξη τον κ. Τσιατούρα Νικόλαο και 3η στην κατάταξη την κα. Παπαστέλιου Παναγιώτα.

Για τη Θέση 5: Σύμβουλος Σταδιοδρομίας (Αγρίνιο) την κα. Ντούλκα Ευαγγελία με 2η στην κατάταξη την κα. Χούλιαρη Όλγα και 3η στην κατάταξη την κα. Κιτσάκη Αναστασία.

Πίνακες αξιολογικής κατάταξης υποψηφίων ( .pdf )


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ".

(Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 10448/30-11-2010)

Περισσότερες πληροφορίες ( .pdf )


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ".

(Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 10448/30-11-2010)

Περισσότερες πληροφορίες ( .pdf )


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΔΑΣΤΑ)".

(Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 6017/13-7-2010)

Περισσότερες πληροφορίες ( .pdf )


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΗΡΑΚΛΗΣ- Εφαρμογή Ιατρικής Γενετικής και Ανάπτυξη Βιοιατρικής πληροφορικής υποδομής στην πρώιμη διάγνωση, παρακολούθηση και θεραπεία παιδικών νευρολογικών διαταραχών στην Ελλάδα".

(Αποτελέσματα Αξιολογήσεων για Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 63/5-1-2011 και 64/5-1-2011)

Περισσότερες πληροφορίες ( .pdf )


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ".

(Αποτελέσματα Αξιολόγησης για Προσκλήση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 10446/30-11-2010)

Περισσότερες πληροφορίες ( .jpg )


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ".

(Αποτελέσματα Αξιολόγησης για Προσκλήση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 282/11-1-2011 )

Περισσότερες πληροφορίες ( .pdf )


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΜΟΔΙΠ Π.Ι.)".

(Αποτελέσματα Αξιολόγησης για Προσκλήση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 10447/2010 )

Περισσότερες πληροφορίες ( .pdf )


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ".

(Αποτελέσματα Αξιολόγησης για Προσκλήση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 280/11-1-2011 )

Περισσότερες πληροφορίες ( .pdf )


ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 80573.

(Αποτελέσματα Αξιολόγησης για Προσκλήση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 2155/16-2-2011 )

Περισσότερες πληροφορίες ( .pdf )


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ".

(Αποτελέσματα Αξιολόγησης για Προσκλήση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 284/11-1-2011 )

Περισσότερες πληροφορίες ( .pdf )


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ".

(Αποτελέσματα Αξιολόγησης για Προσκλήση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 1846/10-2-2011 )

Περισσότερες πληροφορίες ( .pdf )


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ".

(Αποτελέσματα Αξιολόγησης για Προσκλήση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 1119/26-1-2011 )

Περισσότερες πληροφορίες ( .pdf )


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ".

(Αποτελέσματα Αξιολόγησης για Προσκλήση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 4081/6-4-2011 )

Περισσότερες πληροφορίες ( .pdf )


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΟΜ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS 2010/11".

(Αποτελέσματα Αξιολόγησης για Προσκλήση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 2357/23-2-2011 )

Περισσότερες πληροφορίες ( .pdf )


 

 

 

 

 

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Επιτροπή Ερευνών