Ημερίδα για το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 16 - 6 - 2004

Πληροφοριακό Υλικό Ημερίδας - Παρουσιάσεις

Σύντομη παρουσίαση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης: Στόχοι και Δραστηριότητες

κα Μαρία Κουτροκόη,

ΕΚΤ/Εθνικό Σημείο Επαφής

Το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ε&ΤΑ - Οι Θεματικές Προτεραιότητες και τα οριζόντια Προγράμματα Κατανομή προϋπολογισμού - Τα μέσα υλοποίησης (τύποι έργων) - Διαδικασία υποβολής προτάσεων, κανόνες συμμετοχής, μοντέλα και τύποι συμβολαίων και μοντέλα κόστους συμμετοχής των φορέων

κα Μαρία Κουτροκόη,

ΕΚΤ/Εθνικό Σημείο Επαφής

 

Βιολογικές επιστήμες, γονιδιωματική και βιοτεχνολογία στην υπηρεσία της υγείας  - Η τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων

κα Αργυρώ Καραχάλιου,

ΕΚΤ/Εθνικό Σημείο Επαφής 

Tεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας (IST) -  Η τρέχουσα 3η πρόσκληση υποβολής προτάσεων και η από κοινού πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του IST  και της περιοχής των νανοτεχνολογιών

κα Μαρία Κουτροκόη,

ΕΚΤ/Εθνικό Σημείο Επαφής

Ανθρώπινοι πόροι και κινητικότητα (Υποτροφίες Marie Curie)

κα Πέννυ Πατρινού,

ΕΚΤ/Εθνικό Σημείο Επαφής

Ανεύρεση συνεργασιών: Δίκτυα υποστήριξης ανεύρεσης εταίρων για συμμετοχή σε κοινοπραξίες. Έργο SMEs go LifeScience. Δίκτυο Ideal-ist34

Δρ Νικόλαος Βλαχάκης, ΕΚΤ

κα Μαρία Κουτροκόη, ΕΚΤ/Εθνικό Σημείο Επαφής

CORDIS: Community R&D Information Service - Παρουσίαση του ιστότοπου CORDIS που αφορά θέματα Ε&ΤΑ της ΕΕ. Αναζήτηση και ανάκτηση πληροφοριών και ανεύρεση εταίρων / υποβολή προφίλ φορέων στην CORDIS

κα Αργυρώ Καραχάλιου,

ΕΚΤ/Εθνικό Σημείο Επαφής

 

 

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα

 

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Επιτροπή Ερευνών